Boek over tuin­the­ra­pie na 7 jaar echt ver­sche­nen

'Tuin­the­ra­pie brengt tot bloei'. Dat is de ti­tel van het boek dat don­der­dag­mid­dag 9 december in het Koets­huis van 'de fon­tein' werd ge­pre­sen­teerd.

Het boek is ge­schre­ven door ervaringsdeskundige Na­di­ne Fol­kers in sa­men­wer­king met tuintherapeut Rien Bo­gert
Rien wil­de al heel lang zijn ver­haal over tuin­the­ra­pie ver­tel­len. En Na­di­ne wil­de na haar op­na­me op ‘de fon­tein’ zijn ver­haal graag schrij­ven. Toch duur­de het nog 7 jaar voor­dat het boek ein­de­lijk uit­kwam. Maar het is een boek om trots op te zijn. Na­di­ne is schrij­ver, jour­na­list en er­va­rings­des­kun­di­ge bij Ele­os. In op­dracht van Helma de Vries, Regiodirecteur Midden, heeft Na­di­ne dit boek ge­schre­ven.

Don­der­dag­mid­dag  9 december was dan ein­de­lijk de boek­pre­sen­ta­tie
Rien en Na­di­ne had­den al­le­bei het boek nog niet ge­zien. De ver­ras­sing was gis­te­ren bij de pre­sen­ta­tie daar­om ex­tra groot. Het boek Tuin­the­ra­pie brengt tot bloei werd gis­te­ren fees­te­lijk ge­pre­sen­teerd. Van­we­ge de co­ron­a­maat­re­ge­len kon­den we de boek­pre­sen­ta­tie he­laas niet zo groot vie­ren als we van te­vo­ren had­den ge­hoopt. Maar de man van Na­di­ne en de vrouw van Rien kon­den ge­luk­kig wel aan­we­zig zijn. En na­tuur­lijk ook de oud-cli­ën­ten die hun ver­haal deel­den in het boek.

Je kunt het boek ‘Tuin­the­ra­pie brengt tot bloei’ nu bestellen voor €7,95
Je bestelt het boek via deze link. Ben je werknemer bij Eleos of abonnee van Eleoscript? Dan ontvang je het boek via een andere weg.