13 september 2022

Ad Ermstrang neemt afscheid van cliëntenraad

Na drie jaar trouwe dienst neem Ad Ermstrang afscheid van de cliëntenraad van Eleos. Je lees hier in zijn verhaal 'Begroting en Verwarmingsknop' hoe hij terugkijkt op zijn tijd als lid.

Drie jaar lang was ik, als naastbetrokkene, lid van de centrale cliëntenraad (CCR) van Eleos. Iedere maand, en soms vaker, mocht ik meedenken over tal van onderwerpen waarmee deze organisatie te maken heeft. Dat zijn er best veel, want de ggz is ingewikkeld geworden en bovendien is Eleos een bijzonder bedrijf. In de eerste plaats door zijn missie en identiteit, maar ook organisatorisch: met eerstelijnshulp, een eigen psychiatrisch ziekenhuis en een aantal woonvormen. Met een gemêleerde achterban: van oud gereformeerd tot evangelisch. Met hulpverleners die een warm hart hebben voor hen die zich tot hen wendt, ongeacht hun afkomst of religie.

Er kwam veel langs. Van veranderingen binnen de organisatie tot de stand van de verwarmingsknop in de verschillende gebouwen. Vaak was er overleg met de bestuurder, met managers en ook met de raad van toezicht.
Je kunt het zo gek niet bedenken of je krijgt het op je bordje. Niet dat medezeggenschap altijd helpt, want wat valt er voor een relatieve buitenstaander te sleutelen aan een zorgvuldig opgestelde begroting? Maar er zijn ook tal voorbeelden waarbij de bestuurder de mening van de raad serieus meeweegt bij de definitieve besluitvorming en uitwerking.

Belang van cliënt voorop

Uiteraard was het niet alleen een mening geven. In alles staat voor een cliëntenraad het belang van de cliënt, patiënt of bewoner voorop. Dat is tegelijkertijd misschien wel het meest lastige aspect. Hoe weet je hoe deze mensen aankijken tegen de elkaar steeds opeenvolgende veranderingen? Bewoners van woonvormen kun je bezoeken en raadplegen, maar bij “de fontein” met zijn wisselende samenstelling wordt dat al lastiger. Bij ambulante cliënten is het nog ingewikkelder. In dat opzicht waren de afgelopen jaren ook niet altijd gemakkelijk. Corona deed de medezeggenschap soms enigszins verbleken.

Een ontwikkeling die ik in dit verband nog even vermeld, is het verzwaren van de taak van de bewonerscommissies. In officiële termen: de invoering van de nieuwe Wmcz, Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. De uitvoering daarvan is in volle gang. Heel belangrijk, want daarmee wordt de stem van de bewoners van de woonvormen nog beter gehoord.

Plaats maken voor jongeren

Toch ga ik het stokje overdragen aan een mij nog onbekende opvolger. Door persoonlijke omstandigheden zet ik een punt achter mijn werkzaamheden voor de CCR. Dat stemt ook een tikkeltje weemoedig, want Eleos nam een belangrijke plek in mijn hart in. In de jaren na de fusie tot Eleos van Gliagg (ambulant), GPZ (ziekenhuis) en Glibw (woonvormen) als schrijver voor Eleoscript, later enige tijd als vertrouwenspersoon voor een aantal woonvormen en de voorbije jaren als CCR-lid. Ik zal het werk missen, maar ben er anderzijds van overtuigd dat ook goed is om plaats te maken voor jongeren.

Ik volg de ontwikkelingen nauwgezet en wens iedereen op zijn of haar plaats Gods zegen toe bij het vele werk in dit mooie bedrijf. Blijf de missie getrouw!

Ad Ermstrang