Eleos betrekt geloof bij het werken aan herstel wanneer iemand dit wil. Hierbij willen we recht doen aan de persoonlijke geloofsbeleving. Bij de start van behandeling en begeleiding vragen we wat geloof betekent voor iemand persoonlijk en voor de manier waarop de klachten ervaren worden. Als daar aanleiding toe is, kunnen we het kerkelijk netwerk betrekken.

Wij ontwikkelden tools om kerkelijk netwerk te ondersteunen

Deze tools staan vanaf nu op www.eleos.nl/diaconaat. Het zijn handreikingen aan kerken die het ondersteunen van mensen met psychische problematiek gemakkelijker kunnen maken. Daarnaast bieden we ook pastorale toerusting, boeken of webinars. Ook daarover vind je meer informatie op www.eleos.nl/kerkelijknetwerk