Terugkomdag ‘de fontein’ gaat dit jaar niet door

Jaarlijks wordt er een terugkomdag voor oud-patiënten van ‘de fontein’ georganiseerd. Vanwege corona kon het vorig jaar helaas geen doorgang vinden. Ook dit jaar gaat de terugkomdag helaas niet door vanwege de geldende coronamaatregelen. Van harte hopen we met elkaar dat we volgend jaar elkaar wel weer mogen ontmoeten. Voor nu wensen we iedereen een goede vakantietijd en we hopen jullie dv volgend jaar weer te zien!

Hartelijke groet,

Commissie terugkomdag ‘de fontein’