11 maart – webinar over grensgebied tussen pastoraat en ggz

Op donderdag 11 maart organiseert Eleos een webinar over het grensgebied tussen pastoraat en ggz. Iedereen die geinteresseerd is in dit onderwerp is van harte welkom om deel te nemen.

Over grenzen, verschillen en overlap in ggz en pastoraat

Een op de 5 mensen heeft een psychische stoornis. Het kan niet anders dan dat je hier in het pastoraat mee te maken krijgt. Als je iemand met psychische klachten spreekt, is het goed om de nodige kennis te hebben van de problematiek. Het helpt je als kerkelijk- of pastoraal werker om een inschatting te maken van wat iemand nodig heeft. Want mensen met een psychische stoornis voelen zich vaak onbegrepen.
Psychische klachten roepen soms ook de nodige geestelijke vragen op. Daar ligt een pastorale opdracht voor de kerk. Maar ook de ggz kan een belangrijke rol spelen in de hulpverlening bij deze vragen en klachten. Je kunt je afvragen waar het pastoraat en de ggz elkaar raken en waar ze elkaar tot hulp en aanvulling kunnen zijn. Hoe herken je dit grensgebied en hoe ga je met deze grenzen om?

In een online panelgesprek tussen ambtsdragers en medewerkers van Eleos hopen we deze en meer vragen over dit thema te beantwoorden. Ook deelnemers krijgen de ruimte om in dit webinar hun vragen te stellen.

Interesse? Kijk dan op www.eleos.nl/ambtsdragersbijeenkomst voor meer informatie. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de avond.