Mini-symposium in Drachten – Paradise Lost

Je bent van harte uitgenodigd voor het mini-symposium op 13 februari bij Eleos in Drachten. Dit symposium is speciaal voor iedereen die geïnteresseerd is in de relatie tussen geloof en hulpverlening.

In ons leven worden we er mee geconfronteerd dat het hier op aarde geen paradijs is. Het leven kan ons teleurstellen: de dingen gaan niet zoals we verwacht of gehoopt hadden. Zowel kleine frustraties als groter lijden laten ons zien dat het leven op aarde niet volmaakt is. Hoe gaan we hiermee om en hoe kunnen we dit verdragen? Zijn we overgeleverd aan de omstandigheden of hebben we hierin iets te kiezen?

Waar is de hoop in het lijden van dit leven? We staan stil bij hoe onze verbondenheid met God en andere mensen hierin een rol kunnen spelen. In kunstwerken (gemaakt door cliënten en medewerkers van Eleos) zijn ervaringen van lijden, moed en hoop verwerkt.

Locatie: Eleos behandellocatie Drachten, Morra 2 (ingang Zuid), Drachten

Tijd: inloop vanaf 19.30 uur, programma vanaf 20.00 uur tot ca. 22.00 uur

Spreker: Ewoud de Jong, psychiater en geneesheer-directeur bij Eleos

Helaas kun je je niet meer aanmelden.