Lutherhof (begeleid wonen)

Soms kost het omgaan met je klachten zoveel moeite dat je tijdelijk niet meer thuis kunt wonen. Eleos biedt dan een plek voor jou bij Lutherhof, een begeleide woonvorm in Assen. Hier worstel je niet meer alleen, maar komt er iemand naast je staan.

Bij Lutherhof bieden we plaats aan negentien mensen die (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen. Je kunt hier overdag en ‘s nachts terecht bij een begeleider van Eleos. Samen met jouw persoonlijke begeleider stel je doelen en wensen op waarbij jij je prettig voelt. Stap voor stap werken we samen naar het einddoel toe.
Wanneer je in Lutherhof verblijft, ben je samen met de andere bewoners verantwoordelijk voor het woonklimaat. We zorgen er dus samen voor dat we op een goede manier met elkaar omgaan en dat de huishoudelijke taken worden verdeeld. Ook vinden we het belangrijk dat je opnieuw ontdekt waar jij positieve energie van krijgt. Samen kijken we waar jouw talenten en kansen liggen en waar een goede dagbesteding volgens jou aan moet voldoen. Dit kan betaald werk zijn, maar ook een opleiding of vrijwilligerswerk. In en rondom Lutherhof worden ook vaak activiteiten georganiseerd, zoals een computercursus, spelletjesavonden of vieringen rondom christelijke feestdagen.

Bij Eleos werken we vanuit de overtuiging dat geloof en psychisch functioneren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. We bieden daarom zorg vanuit dit geloof. Je merkt dit aan hoe we met elkaar omgaan, in de gesprekken, het samen bidden en het samen Bijbellezen. Veel bewoners van Lutherhof gaan op zondag samen naar de kerk in Assen. Wij moedigen jou ook aan om deel te nemen aan kerkelijke activiteiten.

Wanneer je alleen een steuntje in de rug nodig hebt, is het ook mogelijk om thuis begeleiding te krijgen.

Praktische info

aanmelden
Mocht je willen kiezen voor begeleid wonen bij Lutherhof, dan maken we graag kennis met je. Je kunt dan ervaren wat begeleid wonen precies is en we bespreken in alle rust de eventuele vervolgstappen met je. Dit zijn de vier stappen die we nemen voordat je bij Lutherhof gaat wonen.

1. kennismakingsgesprek
Neem contact op met Lutherhof voor een kennismakingsbezoek. Je krijgt tijdens deze kennismaking een beeld van de woning, de begeleiding en je medebewoners.

2. beschikking gemeente of zorgkantoor
Om voor begeleid wonen in aanmerking te komen, heb je afhankelijk van je indicatie een beschikking van de gemeente of zorgkantoor nodig. Bij iedere gemeente werkt de aanvraag van een beschikking op een andere manier. Het Wmo-loket van de gemeente heeft meer informatie over dit traject. Voor begeleiding via de Wlz heb je een beschikking nodig van het Zorgkantoor in jouw regio. Als je het fijn vindt, kunnen wij je helpen om een beschikking aan te vragen bij de gemeente of het zorgkantoor.

3. intakegesprek
Na een kennismakingsbezoek kun je een intake afspreken. Hierin onderzoeken we samen met jou waar je naartoe wilt en wat je daar voor nodig hebt. Na de intake besluiten we of we bij Lutherhof de gevraagde zorg kunnen bieden.

4. begeleidingsovereenkomst
Wanneer je bij Lutherhof komt wonen, sluiten we een woon- en begeleidingsovereenkomst met je. Hierin staan de algemene afspraken die jij met Eleos maakt. Als zowel jouw persoonlijk begeleider als jijzelf een handtekening hebben gezet, is de overeenkomst van kracht en beginnen we samen aan je herstel te werken.

meer weten?
Meer weten over de kosten, cliëntenraad, jouw rechten en plichten? Al deze informatie vind je hier.

Faciliteiten

Bij Lutherhof krijg je je eigen appartement met douche, toilet, slaapkamer en woonkamer. Je zorgt zelf voor de inrichting en mag dus ook bepalen hoe je het in gaat delen. De keuken en woonkamer deel je met de andere bewoners. Een aantal bewoners hebben een zelfstandig appartement met eigen keuken.

Iedere kamer heeft een internetaansluiting die je mag gebruiken tegen een kleine vergoeding per maand. In overleg mag je gekooide huisdieren meenemen.

Openingstijden en spreekuren