Espalier (begeleid wonen)

Het gaat niet meer thuis. Je bent verstrikt geraakt in gedachtes en gewoontes waar jij en je omgeving geen raad meer mee weet. Eleos wil jou helpen en biedt je de mogelijkheid om bij Espalier te wonen, een begeleide woonvorm in Kesteren. Hier worstel je niet meer alleen, maar komt er iemand naast je staan. Samen zorgen we ervoor dat je weer grip krijgt op je leven.

Bij Espalier bieden we plek aan negentien mensen die (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen. Je kunt hier overdag en ‘s nachts terecht bij een begeleider van Eleos. Samen met jouw persoonlijke begeleider stel je doelen en wensen op waarbij jij je prettig voelt. Stap voor stap werken we samen naar het einddoel toe.

Als bewoner bij Espalier ben je samen met de andere bewoners verantwoordelijk voor het woonklimaat. We zorgen er dus samen voor dat we op een goede manier met elkaar omgaan en dat de huishoudelijke taken worden verdeeld. Bij Eleos vinden we het ook belangrijk dat je, op jou manier, weer gaat deelnemen aan de maatschappij. Bijvoorbeeld door middel van betaald werk of vrijwilligerswerk. Wij helpen je hierbij. Espalier organiseert zelf ook regelmatig activiteiten: wekelijkse creatieve avonden, maandelijkse thema-avonden en een jaarlijkse vakantie. 

Bij Eleos werken we vanuit de overtuiging dat geloof en psychisch functioneren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. We bieden daarom zorg vanuit dit geloof. Je merkt dit aan hoe we met elkaar omgaan, in de gesprekken, het samen bidden en het samen Bijbellezen. Espalier heeft een reformatorische identiteit. Eens per maand wordt er een Bijbelstudie gehouden. Wij verwachten dan ook van jou dat je de reformatorische identiteit onderschrijft.

Wanneer je alleen een steuntje in de rug nodig hebt, is het ook mogelijk om thuis begeleiding te krijgen.

Praktische info

Aanmelden
Mocht je willen kiezen voor begeleid wonen bij Espalier, dan maken we graag kennis met je. Je kunt dan ervaren wat begeleid wonen precies is en we bespreken in alle rust de eventuele vervolgstappen met je. Dit zijn de vier stappen die we nemen voordat je bij Espalier gaat wonen.

1. kennismakingsgesprek
Neem contact op met Espalier voor een kennismakingsbezoek. Je krijgt tijdens deze kennismaking een beeld van de woning, de begeleiding en je medebewoners.

2. beschikking gemeente of zorgkantoor
Om voor begeleid wonen in aanmerking te komen, heb je afhankelijk van je indicatie een beschikking van de gemeente of zorgkantoor nodig. Bij iedere gemeente werkt de aanvraag van een beschikking op een andere manier. Het Wmo-loket van de gemeente heeft meer informatie over dit traject. Voor begeleiding via de Wlz heb je een beschikking nodig van het Zorgkantoor in jouw regio. Als je het fijn vindt, kunnen wij je helpen om een beschikking aan te vragen bij de gemeente of het zorgkantoor.

3. intakegesprek
Na een kennismakingsbezoek kun je een intake afspreken. Hierin onderzoeken we samen met jou waar je naartoe wilt en wat je daar voor nodig hebt. Na de intake besluiten we of we bij Espalier de gevraagde zorg kunnen bieden.

4. begeleidingsovereenkomst
Wanneer je bij Espalier komt wonen, sluiten we een woon- en begeleidingsovereenkomst met je. Hierin staan de algemene afspraken die jij met Eleos maakt. Als zowel jouw persoonlijk begeleider als jijzelf een handtekening hebben gezet, is de overeenkomst van kracht en beginnen we samen aan je herstel te werken.

meer weten?
Meer weten over de kosten, cliëntenraad, jouw rechten en plichten? Al deze informatie vind je hier.

Faciliteiten

Espalier is gevestigd in Kesteren: een dorp in de Betuwe. Dit is een prachtige streek waar je heerlijk kunt fietsen en wandelen. Bovendien zijn veel faciliteiten op loopafstand van de woonvorm te vinden.

Espalier heeft drie woongroepen, samengesteld op basis van de mate van zelfstandigheid. Voor mensen die niet in een groep kunnen wonen zijn er twee appartementen.

Wanneer je in een woongroep van Espalier verblijft, beschik je over je eigen slaapkamer, douche en toilet. De woonkamer en keuken zijn voor gemeenschappelijk gebruik. Elke slaapkamer heeft een internetaansluiting waar je gebruik van mag maken tegen een kleine vergoeding. In overleg is het mogelijk om een klein huisdier te houden.

Als je een time-out nodig hebt, maar niet voor een lange periode in Espalier wilt verblijven, bieden wij ook logeerplaatsen. Je kunt maximaal zes weken meedraaien met de bewoners en krijgt begeleiding. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Openingstijden en spreekuren