de fontein (behandelcentrum)

Wanneer het omgaan met klachten je zoveel moeite kost dat je nauwelijks staande blijft, biedt Eleos hulp. Dit doen we onder meer in behandelcentrum de fontein. Je kunt hier terecht voor opname of deeltijdbehandeling. Op de fontein biedt Eleos gespecialiseerde ggz.

Lees hier uitgebreide informatie over ons behandelaanbod. 

Bij een opname verblijf je voor behandeling in de fontein. Opname is een intensieve behandeling en wordt ingezet als een ambulante behandeling niet voldoende blijkt. De opname heeft altijd een duidelijk doel en duurt zo kort als mogelijk.

De fontein biedt:

Bij de fontein kun je ook terecht voor deeltijdbehandelingen. Dit zijn trajecten die een aantal maanden in beslag nemen, meerdere dagen per week.

De fontein heeft de volgende deeltijdbehandelingen:

Aanmelden

Aanmelding voor behandeling bij de fontein kan alleen via de huisarts. De fontein biedt ook crisisopnames. Dit kan alleen als er een huisarts of het crisisteam van Eleos of een andere ggz-instelling bij de situatie betrokken is.

Identiteit

Bij Eleos werken we vanuit de overtuiging dat geloof en psychisch functioneren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. We bieden daarom zorg vanuit dit geloof. Je merkt dit aan hoe we met elkaar omgaan.

Praktische info

Aanmelden bij de fontein gaat altijd via een verwijzer. Hierover kun je contact opnemen met je eigen behandelaar of huisarts. Je kunt ook natuurlijk direct contact opnemen met de fontein zelf.

t 088-892 02 60
e receptie.defontein@eleos.nl.

Faciliteiten

De fontein is gevestigd in de bosrijke omgeving van Bosch en Duin. Op deze locatie ben je even helemaal weg uit je eigen omgeving. Dit maakt het makkelijker om te focussen op je behandeling.

Wanneer je tijdelijk in de fontein verblijft, krijg je een eigen kamer. We hebben verschillende afdelingen. Afhankelijk van de klachten die je ervaart, maken we een inschatting op welke afdeling jij de meeste steun zult vinden.

Openingstijden en spreekuren

De bezoekuren in de fontein zijn van maandag tot en met vrijdag van 19.00 – 21.00 uur. Op woensdag is de Bedding vanaf 15.00 uur open voor bezoek.

Op zaterdag en zondag is bezoek welkom van 10.00 – 21.00 uur.