Ahinoam (begeleid wonen)

Soms lukt het niet meer om zelfstandig te wonen. Misschien ben je verstrikt geraakt in gedrag, gedachten en gewoonten waar jij of je omgeving geen raad meer mee weten. Eleos biedt dan een plek voor jou bij Ahinoam, een begeleide woonvorm in Schalkhaar.

Bij Ahinoam bieden we plaats aan mensen die (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen. Je kunt hier dag en nacht terecht bij een begeleider van Eleos. Samen met jouw persoonlijk begeleider stel je doelen en wensen waarbij jij je prettig voelt. Stap voor stap werken we samen naar het einddoel toe.

Wanneer je bij Ahinoam verblijft, ben je samen met de andere bewoners verantwoordelijk voor het woonklimaat en de huishoudelijke taken. Bij Eleos vinden we het ook belangrijk dat je onderdeel bent en blijft van de samenleving. Wij helpen jou met het vinden van een fijne dagbesteding.  Daarnaast organiseert Ahinoam regelmatig activiteiten waaraan je mee kunt doen.

Bij Eleos werken we vanuit de overtuiging dat geloof en psychisch functioneren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. We bieden daarom zorg vanuit dit geloof. Je merkt dit aan hoe we met elkaar omgaan, in de gesprekken, het samen bidden en het samen Bijbellezen. Veel bewoners gaan op zondag samen naar de kerk.

Wanneer je alleen een steuntje in de rug nodig hebt, is het ook mogelijk om thuis begeleiding te krijgen.

Behandelingen bij Ahinoam (begeleid wonen)

Praktische info

aanmelden
Mocht je willen kiezen voor begeleid wonen bij Ahinoam, dan maken we graag kennis met je. Je kunt dan ervaren wat begeleid wonen precies is en we bespreken in alle rust de eventuele vervolgstappen met je. Dit zijn de vier stappen die we nemen voordat je bij Ahinoam gaat wonen.

1. kennismakingsgesprek
Neem contact op met Ahinoam voor een kennismakingsbezoek. Je krijgt tijdens deze kennismaking een beeld van de woning, de begeleiding en je medebewoners.

2. beschikking gemeente of zorgkantoor
Om voor begeleid wonen in aanmerking te komen, heb je afhankelijk van je indicatie een beschikking van de gemeente of zorgkantoor nodig. Bij iedere gemeente werkt de aanvraag van een beschikking op een andere manier. Het Wmo-loket van de gemeente heeft meer informatie over dit traject. Voor begeleiding via de Wlz heb je een beschikking nodig van het Zorgkantoor in jouw regio. Als je het fijn vindt, kunnen wij je helpen om een beschikking aan te vragen bij de gemeente of het zorgkantoor.

3. intakegesprek
Na een kennismakingsbezoek kun je een intake afspreken. Hierin onderzoeken we samen met jou waar je naartoe wilt en wat je daar voor nodig hebt. Na de intake besluiten we of we bij Ahinoam de gevraagde zorg kunnen bieden.

4. begeleidingsovereenkomst
Wanneer je bij Ahinoam komt wonen, sluiten we een woon- en begeleidingsovereenkomst met je. Hierin staan de algemene afspraken die jij met Eleos maakt. Als zowel jouw persoonlijk begeleider als jijzelf een handtekening hebben gezet, is de overeenkomst van kracht en beginnen we samen aan je herstel te werken.

meer weten?
Meer weten over de kosten, cliëntenraad, jouw rechten en plichten? Al deze informatie vind je hier.

Faciliteiten

Ahinoam ligt in het groene hart van het Schalkhaar. Het oude gemeentehuis van Schalkhaar is omgebouwd tot woonlocatie met een unieke uitstraling en zestien compleet ingerichte kamers. In deze veilige omgeving krijg je een slaapkamer met zitje en een eigen badkamer. Je maakt gebruik van de gezamenlijke woonkamer die je deelt met andere bewoners. Rondom het pand is het rustig en groen, zodat deze locatie weinig tot geen prikkels vanuit de omgeving heeft.

Openingstijden en spreekuren