Workshops

Hulpverlening binnen reformatorische gezinnen
Maria Vermeulen, trainer Salouz

In deze workshop gaan we in op verschillende culturele en theologische aspecten die herkenbaar zijn voor de reformatorische gezindte. Deze aspecten doen ook iets met ons als persoon; we ervaren bijvoorbeeld herkenning, vervreemding, belangstelling, afkeuring of medelijden. Reflectie op onze eigen persoonlijke processen is belangrijk om vervolgens tot een professionele werkwijze te kunnen komen.  We sluiten af met enkele praktische richtlijnen voor het werken met gezinnen/bewoners/patiënten met een reformatorische identiteit.

Over sommige geheimen moet je praten
Nella van Dijke, aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld

De workshop gaat over de invloed van persoonlijke en professionele identiteit bij het bespreekbaar maken van kindermishandeling en huiselijk geweld. Het gaat over geheimen die zo zwaar zijn dat cliënten – kinderen of volwassenen – er vaak niet over kunnen of durven praten. Van hulpverleners vraagt het veel om de vertrouwensrelatie met de cliënt te krijgen en te behouden. Te meer omdat zij hun eigen dilemma’s ervaren. In de workshop staan we stil bij de invloed van persoonlijke waarden en normen bij het ervaren van een ‘niet-pluis-gevoel’. Aan de hand van een casus bepreken we hoe ook je geloof tot steun kan zijn bij het bespreekbaar maken van je zorgen binnen een veilige setting.

Ervaringsdeskundigheid in actie
Matthias Jongkind (klinisch psycholoog) en Jafeth Geurts (data-analist en ervaringsdeskundige), Eleos  Amersfoort

Een kijkje in de keuken van de herstelgroepen binnen Eleos. Kom er alles over te weten en ervaar zelf hoe het is om aan een herstelgroep deel te nemen.

Psychische klachten en christelijk geloof – online behandelmogelijkheden en modules
Aukelien van Abbema i.s.m. Elsemieke Hoevenaren, Annieck Coomans en Roos Willemsen (collega’s online behandeling)

In deze workshop belichten we online behandelen vanuit het perspectief van de door Eleos zelf ontwikkelde modules ‘Evenwichtig zelfbeeld’ en ‘Psychische klachten en christelijk geloof’. Hoe werk je er mee? Wat is de meerwaarde voor cliënten? En hoe geeft het hebben van een online behandeldossier een cliënt meer gevoel van grip en regie op zijn of haar eigen behandeling? Zowel mensen met ervaring met deze modules als mensen die zich graag verdiepen in nieuwe mogelijkheden qua online werken zijn van harte welkom.

Transgenders, hoe ga je er mee om?
Plonie Weststrate (Eleos Zeeland) en Henk Jochemsen (voorzitter Raad van Toezicht)

Korte video met interview transgender, inbreng casus met vragen die daarbij opkomen, wat is ‘transgender’?, antropologische en ethische kanttekeningen bij behandelingen, gesprek in kleine groepjes over vragen gesteld n.a.v. casus.

Wanneer je godsbeeld botst met die van een cliënt. Een experiëntiële verkenning
Gerda Mosterd (psycholoog VZ Ede) en Arthur Hegger (klinisch psycholoog regio Midden)

Godsbeelden tussen mensen kunnen verschillen. Dat kan heftige emoties oproepen. Soms worden die overdekt door (professionele) rationalisaties. Deze tegenoverdracht kan de voortgang van een behandeling hinderen. Juist wanneer christelijke behandelaren christelijke patiënten behandelen dienen ze te kunnen omgaan met deze specifieke vorm van tegenoverdracht. In deze workshop kun je ervaren wat je valkuilen zijn als je godsbeeld en die van je cliënt sterk conflicteren. Aansluitend zullen we de ervaring met elkaar verkennen aan de hand van theoretische overwegingen.

Ja, maar God is toch liefde?
Arie Jan de Lely (psychiater Eleos Dordrecht) en Hetty den Hertog (groepsmentor de fontein)

Hoe ga je ermee om dat we een christelijke organisatie zijn, maar geen missionaire? Uitgangspunt is dat we qua geloof aansluiten bij het referentiekader van de cliënt, ook als dit anders is dan je eigen kader. Tegen een cliënt die worstelt met het geloof wordt door een hulpverlener weleens gezegd ‘Ja, maar God is toch Liefde?’ De vraag is of dat altijd een adequate reactie is. Hoe voorkom je enerzijds dat je (te) missionair wordt en anderzijds dat je je eigen geloofsovertuiging (te veel) het zwijgen oplegt? En wat hoort er thuis bij de pastor en wat bij de hulpverlener?

Aanspreken? Gewoon doen!
Annelien Veldman (HRM)

We praten veel over aanspreken, maar we doen het vrijwel niet. Terwijl we allemaal vinden dat het nodig is om te leren, onze doelen te realiseren en de werksfeer goed te houden. Gytha Heins deed drie jaar onderzoek en heeft dit vastgelegd in het boek ‘Aanspreken? Gewoon doen!’. Tijdens de workshop zullen we hiermee aan de slag gaan vanuit de visie dat goed aanspreken veel lastiger is dan we denken. Aanspreken gaat niet alleen over kritiek geven, maar ook over kleur bekennen. Het gaat over tolerantie én grenzen stellen, over aanspreken én aanspreekbaar zijn.

Eert uw vader en uw moeder
Jeanine van de Bruinhorst (gedragsdeskundige Juventum) en Rien Geluk (systeemtherapeut Eleos Amersfoort)

De (jeugd)hulpverlener in het spanningsveld van gehoorzaamheid en de zelfstandigheidsontwikkeling. Onze hulp richt zich vaak op het zelfstandig kunnen denken, voelen en handelen van de jongere. Maar daarmee komen jongeren geregeld in botsing met de (bijbels genormeerde) opvatting van hun ouders. Daarbij hebben ouders verwachtingen van Eleos als christelijke organisatie.  Hoe ga je als hulpverlener met dit spanningsveld om? In deze workshop gaan we met elkaar in gesprek en delen we onze ervaring.

Pastoraat en geestelijke verzorging: behoeften en beleid
Hanneke Schaap (rector Kicg) en Nick Everts (onderzoeker Kicg)

Recent is onderzoek gedaan door twee studenten naar de plek van pastoraat en geestelijke verzorging binnen Eleos. Vanuit het perspectief van de organisatie en dat van de cliënt is gekeken naar de huidige en gewenste situatie. Tijdens deze workshop word je geïnformeerd over uitkomsten van het onderzoek en over het vervolg ervan. Vooral gaan we in gesprek over wat dit voor jou als ggz-professional betekent en welke behoeften en idealen jij zelf hebt als het gaat om pastoraat en geestelijke verzorging binnen de christelijke ggz.

De kliniek, voor heel Eleos
Vertegenwoordiging veranderteam de fontein

De fontein is van ons allemaal! Om die reden vertellen we jullie graag tijdens de workshop over het aanbod van de fontein , onze interne ontwikkelingen en het nieuwe aanbod dat we realiseren. Graag gaan we met jullie in gesprek  over de bereikbaarheid, het aanbod én de samenwerking -in brede zin- met de fontein.

Collega’s ontmoeten/sportieve onderbreking

Zijn de workshops vol? Gebruik dan deze tijd om collega’s te ontmoeten die je weinig spreekt. Of kom fysiek in beweging! Speel een potje badminton, of maak een mooie wandeling. Een combinatie kan natuurlijk ook.