De Combi deeltijdbehandeling

Soms heb je problemen waar je zelf en met hulp van je ouders niet uit komt. Dat kan ervoor zorgen dat je geen zin meer hebt in school en misschien al langere tijd niet meer naar school gaat. Als dat zo is, dan bieden wij je een deeltijdbehandeling aan.

Op deze pagina staat informatie voor ouders.

Op De Combi heb je het ene dagdeel behandeling en het andere dagdeel school. Je krijgt dus gewone schoolvakken, maar bent ook veel bezig met je psychische problemen. Je hebt daarbij soms individuele gesprekken, maar we gaan ook aan de slag in een groep. Een groep van docenten en hulpverleners trekken voor langere tijd met je op. Als het beter met je gaat, kun je weer naar een ‘gewone’ school.

Deze deeltijdbehandeling is geschikt voor jou als je op de middelbare school zit en problemen hebt die zo groot zijn dat gewone behandeling niet genoeg is. Vaak heeft dat te maken met:

  • angst- of dwangstoornis;
  • stemmingsstoornis (depressie, trauma, persoonlijkheidsproblematiek);
  • ontwikkelingsstoornis.

Als je een verwijzing hebt van de huisarts, dan kun je je aanmelden voor deze deeltijdbehandeling.

De Combi is een initiatief van Eleos, De Hoop ggz en RefSVO.