Innovatie bij Eleos

Innovatie bij Eleos

Bij Eleos geloven we dat technologie een belangrijke schakel kan zijn op de weg naar herstel bij mensen met psychische klachten. Om deze reden is het Kennisteam e-health van Eleos elke dag bezig om te kijken welke innovaties en e-health toepassingen een bijdrage kunnen leveren aan de behandeling en begeleiding van Eleos.

Het kennisteam

Het kennisteam bestaat uit een viertal zorgprofessionals met een zorgachtergrond, die hun expertise op het gebied van e-health inzetten voor de volgende kernactiviteiten:

  1. Signaleren van trends in de markt en vragen vanuit de organisatie;
  2. Implementatie van e-health binnen Eleos;
  3. Faciliteren van online behandelen en e-health gebruik;
  4. Onderzoek naar het gebruik van e-health onder behandelaren en cliënten;
  5. Ontwikkeling van e-healthtoepassingen voor Eleos.

Nieuwe ideeën onderzoeken we samen met cliënten en professionals

Innovatie vraagt om het signaleren van trends in de markt. Via congressen en contact met allerlei partners in het veld, proberen we zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van ontwikkelingen rondom innovatie binnen de GGZ. Wanneer we denken dat een ontwikkeling positief bij kan dragen aan het herstel van cliënten, gaan we op onderzoek uit. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de ervaringen en expertise van cliënten en behandelaren.

Zorgrobot Tinybot Tessa

Een voorbeeld uit de praktijk is de sociale robot Tinybot Tessa. Werken met robots is voor Eleos heel nieuw en Tessa is de eerste kennismaking met dit soort technologie. Tessa ondersteunt mensen met verbale ondersteuning en het bieden van structuur. Dit vergroot de kwaliteit van leven, doordat mensen zelfstandiger worden en meer eigen regie ervaren. Dit is precies wat we willen in onze (beschermde) woonvormen, en daarom hebben we daar een proef georganiseerd. Een jaar lang hebben zo’n 10 cliënten ervaring opgedaan op de Regenboogh en de Sandeling. Het resultaten waren, zowel bij cliënten als begeleiders, erg positief. Tessa maakte echt verschil!

Daarom gaan we Tessa verder implementeren in onze organisatie, bij cliënten voor wie Tessa een gunstig effect kan hebben op zelfstandigheid, gevoel van controle, en gevoel van eigenwaarde. De verwachting is dat de levenskwaliteit en het herstel van onze bewoners erop vooruit gaat, en daar gaan we voor!

Digitale voordeur

Vanuit de overheid is geld beschikbaar gesteld om informatie-uitwisseling tussen patiënt en professional te versnellen. Onder leiding van projectleiders vanuit Eleos en ‘tBureau en in samenwerking met Minddistrict, is Eleos hier ook mee aan de slag gegaan. Het gehele aanmeldproces is geüpdatet, geautomatiseerd, gestandaardiseerd en centraal georganiseerd. We gestart met het digitaliseren van de voordeur van Eleos, met als beoogd resultaat voor de cliënten:

  • Eenvoudig online aanmelden;
  • Tijdens de wachtperiode al kunnen werken aan je herstel;
  • Inzicht in het aanmeldproces;
  • Dossierinformatie inzien;
  • Cliënten kunnen hun dossier inzien.

Zorg wordt zo beter toegankelijk voor cliënten en Eleos kan meer service bieden.

Online zelfhulp tijdens wachtperiode

Cliënten van Eleos kunnen al tijdens de wachtperiode gebruik maken een uitgebreid pakket aan zelfhulpmodules, die hen kunnen ondersteunen tot behandeling of begeleiding begint. Binnen de behandeling en begeleiding wordt ook (en al veel langer) veel gebruik gemaakt van online modules en dagboeken, die cliënten kunnen helpen bij hun herstel.

Waar het bestaande e-healthaanbod niet toereikend is, ontwikkelen we zelf nieuwe modules die passen binnen het zorgaanbod van Eleos.

Lancering vrij toegankelijk platform

Ook heeft het kennisteam een zelfhulpplatform gelanceerd, waar iedereen die dat maar wil een aantal zelfhulpmodules kan volgen. Hiermee wil Eleos een rol spelen in de preventie van psychische klachten bij een breder publiek. We hopen dat het voorkomen van klachten ook helpt om de druk op de wachtlijsten te verminderen.

Wil je meer weten op dit zelfhulpplatform? Bekijk het hier.

Virtual Reality

Een technologische ontwikkeling die wij binnen ons zorgaanbod hebben geïmplementeerd is Virtual Reality (VR). Met een VR-bril beleef je situaties uit het dagelijks leven op een virtuele manier. Om zo te oefenen met een (traumatische) situatie zonder hem direct aan te gaan. Of om een ontspannen scene op te zoeken die je kan helpen te ontspannen of oefeningen te doen die je werkgeheugen aan het werk zetten.

Daarom hebben we gekeken of deze nieuwe techniek de be­han­del­ef­fec­ti­vi­teit kan ver­ho­gen zon­der dat dit ten kos­te gaat van de the­ra­peut-cli­ënt­re­la­tie. Een aantal behandelaren kregen een VR-bril tot hun beschikking om EMDR, exposure en relaxatie aan te bieden in de behandelkamer of juist op afstand. Er zijn twee brillen beschikbaar (in de Kliniek de fontein en binnen de ambulante behandeling op onze locatie in Hoevelaken).

Bij vragen kun je terecht bij het kennisteam e-health: kennisteamehealth@eleos.nl