Ondersteuning voor familie en naasten

Familie en naasten hebben soms ondersteuning nodig. Op deze pagina lees je meer over verschillende vormen van praktische of psychosociale ondersteuningsmogelijkheden.

Deze organisaties helpen familie en naasten

Deze websites zijn er voor familie en naasten

Dit boek helpt familie en naasten

We ontwikkelden een toolkit voor ouders met een depressie

Als een ouder depressief is heeft dit niet alleen grote gevolgen voor de ouder zelf, maar ook voor de omgeving. Het kan namelijk ook zijn dat er kinderen zijn in deze situatie. Veel ouders maar ook andere naasten weten niet goed wat ze wel en niet tegen kinderen kunnen zeggen of welke uitleg kinderen nodig hebben. We willen graag het contact tussen depressieve volwassenen en kinderen waarop zij betrokken zijn bevorderen. Daarom hebben we een lijst met materialen ontwikkeld die laagdrempelig gebruikt kunnen worden om woorden te geven aan de situatie, maar het kan ook gebruikt worden om de kinderen uitleg te geven over de situatie, of het kind te helpen zich te uiten over deze situatie. Je vindt er tips voor informatieboekjes, voorleesboeken, praatkaarten, spelletjes en filmpjes.

Download hier de toolkit voor ouders met een depressie

Familie en naasten kunnen een training interactievaardigheden volgen

Met deze training leer je beter omgaan met je familielid of naaste die extra hulp of zorg nodig heeft. En je kunt duidelijk je grenzen stellen en de verantwoordelijkheid nemen of laten. Deze training wordt tegen betaling gegeven door bureau de Mat.

Familie en naasten kunnen gebruik maken van de zelfhulpmodule ‘zorgen voor een ander en jezelf’

Geen enkele zorgsituatie is hetzelfde en het zorgen voor een ander kan veel van jou vragen. Wil je werken aan een betere balans tussen de ander en je eigen leven, dan kan de zelfhulpmodule daarbij helpen. De zelfhulpmodule is ontwikkeld door Eleos.

Voor familie en naasten van cliënten met verplichte zorg (Wvggz) is er de familievertrouwenspersoon

Misschien heb je vragen of zorgen over de verplichte hulp. Of over de problemen die je naaste ervaart. Hiervoor is een familievertrouwenspersoon beschikbaar. Hij kan vragen beantwoorden. Ook kan hij samen met je in gesprek gaan met de hulpverlener of zorgverantwoordelijke. Wil je praten met de familievertrouwenspersoon? Neem dan contact op met Peter Brakel via een e-mail naar p.brakel@lsfvp.nl of bel hem op telefoonnummer 06-25 32 26 05. Op www.lsfvp.nl lees je meer over wat de familievertrouwenspersoon doet. Heeft de cliënt geen verplichte zorg? Dan heb je als familie of naaste wel recht op een advies van de familievertrouwenspersoon. Neem gerust contact op met de familievertrouwenspersoon

Bij een Wlz-indicatie kun je een beroep doen op cliëntondersteuning

Een cliëntondersteuner helpt je naaste en jou bij het regelen van allerlei zaken als dat zelf niet (meer) lukt. Je kunt cliëntondersteuning aanvragen via een zorgkantoor of bij een organisatie voor cliëntondersteuning in jouw regio.