Begeleid wonen

Wanneer je bij ons komt wonen, kost dat natuurlijk geld. Wanneer je begeleid wilt wonen op een locatie van Eleos, heb je een beschikking (ook wel ‘indicatie’ genoemd) van je gemeente nodig. Deze wordt gebaseerd op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Voor begeleid wonen betaal je meestal een eigen bijdrage of eigen risico. Dit hangt af van je verzekering en van de beschikking. De kosten worden berekend door het CAK.

Kan je niet op de afspraak komen?

Wanneer je niet op een afspraak komt of niet binnen 24 uur voor de afspraak afzegt sturen wij je een factuur van € 40,-.  Deze kosten worden niet vergoed door je zorgverzekeraar of gemeente. Hier gelden enkele uitzonderingen.