herstellen in de gemeente – intern bericht

Afgelopen week zijn we met 80 enthousiaste collega’s in drie regionale bijeenkomsten bij elkaar geweest om elkaar te inspireren. We hebben het gehad over hoe het concept ’herstellen in de gemeente’ eruit zou kunnen zien voor cliënten van Eleos. Een mooi resultaat van deze bijeenkomsten is dat we hebben gezien hoeveel kennis, ervaring, plannen en ideeën er al zijn over dit concept.

Zorg verlenen in Nederland verandert. Wij leven steeds meer in een inclusieve samenleving. Zorg krijgt daarin een plek, dichtbij het sociale netwerk van de burger. De overheid stimuleert daarbij dat bestaande relaties in de omgeving worden ingezet, of dat deze relaties opgebouwd worden als ze er niet zijn. Deze relaties bestaan uit familie en vrijwilligers, sociale organisaties, wijkteams, woningcorporaties en voor onze cliënten ook ggz-professionals. Eleos biedt meer; als christelijke zorginstelling hebben wij een sterke verbinding met onze kerken. Deze nieuwe manier van samenleven en samenwerken vraagt om een heroriëntatie op onze huidige vorm van dienstverlening.

Herstellen in de gemeente gaat over al onze cliënten en heeft daarmee impact op het werk van ons allemaal. Binnenkort hoor je in jouw regio hier verder mee aan het werk kunt gaan.

Heb je op voorhand al een idee of wil je iets kwijt? Dan kun je het mailen daar herstellenindegemeente@eleos.nl. Dit mailadres zullen we ook gebruiken voor het delen van kennis en ervaringen binnen Eleos. We sluiten af met de woorden die op de regiobijeenkomst Zuid werden gesproken: “Wij kunnen zo veel meer dan we nu al doen, als we elkaar kennen, samenwerken en samen verantwoordelijkheid nemen!”