Geloof & Hulpverlening

Specialist in christelijke ggz: wat is dat?

We werken volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Daarbij geven we het christelijk geloof een plaats in onze hulpverlening. Dit doen we vanuit de overtuiging dat geloof en psyche onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Wanneer je last hebt van psychische klachten, kan dat gevolgen hebben voor hoe je geloven ervaart. Uit onderzoek weten we bijvoorbeeld dat je door God verlaten voelen vaak voorkomt bij depressie. Ook angstklachten kunnen ingewikkeld zijn: hoe zit dat dan met vertrouwen op God? Andersom kan geloof ook steun geven. Bijvoorbeeld als je herkenning of troost vindt in de Psalmen. Of als je ervaart dat God met je meegaat, ook in donkere periodes.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat steun vanuit het geloof herstel bevordert. En andersom, dat herstel van psychische klachten moeilijker gaat als iemand ook geloofs- of zingevingsvragen heeft.

Eleos betrekt geloof en zingeving bij de behandeling wanneer jij dat wilt

Hieronder vind je alle mogelijkheden op een rijtje. Wil je meer weten? Klik dan verder.

Intake
Al tijdens de intake vragen we naar hoe jij geloven beleeft. Is dat mogelijk veranderd door je psychische klachten? Ben je betrokken bij een kerkelijke gemeente? En zo ja, kunnen zij wat voor je betekenen? Je kunt tijdens de intake aangeven of je over geloof wilt spreken tijdens je behandeling/begeleiding.

Vragenlijsten
Bij de start van je behandeling en tussendoor vul je regelmatig vragenlijsten in. Daarmee kunnen we in de gaten houden hoe het met je gaat. Sommige vragenlijsten gaan ook over geloof, hoop en identiteit. Je krijgt bijvoorbeeld vragen over hoe je naar jezelf kijkt en hoe je God ervaart. En of je je verbonden voelt in de kerkelijke gemeente – als dat op jou van toepassing is. Je behandelaar kan de antwoorden met je bespreken.

Behandeling
Je behandelaar kan op verschillende manieren geloof een plaats geven in het behandelgesprek. Bijvoorbeeld als je spreekt over je levensverhaal, je zelfbeeld, of op bepaalde patronen die je hebt aangeleerd. Stel dat je de neiging hebt om mensen te pleasen, heel perfectionistisch bent of het moeilijk vindt anderen te vertrouwen. Dan kan het zijn dat je dat rondom geloof ook zo ervaart. Ook als je bespreekt wat jou kan helpen bij het omgaan met je klachten, kan geloof aan de orde komen. Voor jongeren is er bijvoorbeeld een werkboek beschikbaar ‘Ik kan het aan: geloven in je herstel’. In dat werkboek kunnen zij aan de slag met gevoelens, gedachten, helpend gedrag en sterke kanten vanuit het christelijk geloof.

Op dit moment doen we ook onderzoek rondom het werkboek. Ben jij tussen de 12 en 18 jaar oud en start je binnenkort met een behandeling? En wil je meedoen aan dit onderzoek? Meer lezen.

E-health modules
Eleos heeft verschillende e-health modules die te maken hebben met geloof. De eerste is een zelfhulpmodule. Een zelfhulpmodule kun je zelfstandig doorwerken. Je krijgt in de module uitleg over wat geloof en psychische klachten met elkaar te maken hebben. En wat het verschil tussen beide is. Als je in behandeling bent, is er ook een online verdiepingsmodule. Je staat daarin stil bij je levensverhaal: wat is er gebeurd, wat heeft je gevormd? Je denkt na over hoe je naar jezelf kijkt en hoe je God ziet en ervaart. Ook sta je stil bij gevoel en geloof, en bij hoe je geloof in de praktijk kunt brengen – ook met je psychische klachten. Je maakt de opdrachten zelfstandig en bespreekt deze na met je behandelaar. Meer lezen.

Pastorale hulp
Als je geloofsvragen hebt die je herstel in de weg staan, kunnen we het pastoraat uit je kerkelijke gemeente betrekken bij je behandeling. Ook als je begeleiding ontvangt of op een woonvorm woont, is dat een mogelijkheid. Meer lezen.

Steun vanuit het kerkelijk netwerk
Soms kan het kerkelijk netwerk je een extra steuntje in de rug geven bij het omgaan met psychische klachten. Bijvoorbeeld praktische hulp bij je huishouden of een wandelmaatje zodat het lukt om in beweging te blijven. Of iemand die een luisterend oor biedt en je aanmoedigt bij je behandel- of begeleidingsdoelen. Eleos heeft voor kerken tools ontwikkeld voor het bieden van diaconale steun aan mensen met psychische problematiek. Meer lezen. 

Toerusting van het kerkelijk netwerk
Eleos heeft verschillende toerustingsmogelijkheden voor het kerkelijk netwerk van mensen met psychische klachten. Meer lezen.

Herstelgroepen
Je kunt bij Eleos ook werken aan je herstel in een herstelgroep. Deze groep wordt geleid door een ervaringsdeskundige. Samen met anderen bespreek je aan de hand van een werkboek verschillende thema’s. Het thema zingeving en geloof komt ook langs. Meer lezen.

Zelfhulp
Eleos heeft online zelfhulp ontwikkeld die je ook kunt volgen als je niet in behandeling of begeleiding bent. Thema’s zijn bijvoorbeeld: werken aan een evenwichtig zelfbeeld, omgaan met je boosheid of met piekeren, of stilstaan bij vergeving. In deze zelfhulpmodules heeft geloof een plaats. Meer lezen.

Kennisinstituut christelijke ggz (Kicg)
Het Kicg, onderdeel van Eleos en De Hoop ggz, doet wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen psychische klachten en geloof. Het kan zijn dat je gevraagd wordt om mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek. De nieuwe kennis kunnen behandelaren en begeleiders gebruiken in de hulpverlening. En het Kicg deelt deze kennis met het pastoraat en kerken. Ook worden medewerkers van Eleos door het Kicg opgeleid in allerlei thema’s die te maken hebben met psychische klachten en geloof. Zo kunnen we specialist in christelijke ggz zijn. Meer lezen.