deeltijdbehandeling in beweging

In januari was het nog de vraag hoeveel animo er zou zijn, maar inmiddels komen er elke dag tien jongeren naar Ede om de deeltijdbehandeling in combinatie met school te volgen. “Van tevoren hadden we niet kunnen bedenken dat we al zo snel vol zouden zitten. In april 2018 zijn we zelfs gestart met een extra groep voor jongeren met een lager opleidingsniveau.” Aldus Gerrie Ham, behandelcoördinator van de deeltijdbehandeling.

In januari zijn Eleos en De Hoop in samenwerking met de Reformatorisch Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (RefSVO) gestart met de deeltijdbehandeling. Jongeren die vanwege psychische problemen op school niet mee komen en kortere of langere tijd thuis zitten, kunnen bij de deeltijdbehandeling terecht.

De vraag kwam in eerste instantie van scholen. Zij zagen dat sommige jongeren langere tijd niet op school verschenen en belang hadden bij een combinatie van onderwijs en behandeling. “De animo voor de deeltijd is veel groter dan ik had verwacht. Want met de deeltijd bieden we een relatief intensieve vorm van zorg. Ik ben dankbaar dat zoveel partijen ons weten te vinden.

Je moet je voorstellen dat veel jongeren die bij ons komen lange tijd niet naar school zijn geweest. Voor de een is het een maand, maar er zijn ook jongeren bij die al een jaar geen lessen hebben gevolgd. Dan is het intensief als je opeens weer een hele dag naar de deeltijdbehandeling  moet: vier dagdelen behandeling en vijf dagdelen onderwijs. Op school bieden we ze een gestructureerd programma, waarbij ze schoolwerk doen van de school van herkomst. Daarnaast komen ze hier voor behandeling. Deze vindt meestal in groepsvorm plaats; de jongeren volgen samen een behandeling, hoewel ze niet precies dezelfde problemen hebben. Deze therapie is niet specifiek gericht op een bepaald ziektebeeld, maar gaat in op algemene kenmerken zoals sociale en emotieregulatievaardigheden, negatief zelfbeeld of slaapproblemen.

persoonlijke aandacht en samen oefenen

Het bijzondere van de groepsbehandeling is, dat de jongeren ook met elkaar in gesprek gaan en samen oefenen. Ze bespreken de emoties waar ze mee rondlopen en geven elkaar tips hoe ze hier het beste mee kunnen omgaan. Maar we zien dat er naast de groepsbehandeling ook behoefte is aan individuele gesprekken. Een

van de eerste vragen die de jongeren ’s ochtends stellen is: wie heeft er vandaag een individueel gesprek? Die persoonlijke aandacht en specifieke behandeling vinden ze ook belangrijk.

problematiek

De problemen waar jongeren mee binnenkomen is divers. We hadden veel jongeren met problemen  in het autisme spectrum verwacht, maar we zien ook veel andere problematiek. Zo hebben de meeste jongeren een langlopende depressie. Daarnaast  zien we veel jongeren met sociale angst, trauma (bijvoorbeeld door seksueel misbruik of pesten) en hebben de meeste jongeren al een lange geschiedenis in de hulpverlening.

Uiteindelijk zijn het niet de verschillen waar het over gaat, maar de overeenkomsten. Ik vind het waardevol dat de jongeren aangeven dat ze hier zichzelf kunnen zijn. Iedereen heeft een probleem en komt daarvoor uit. Dat schept een band en werkt bevrijdend voor jongeren.”

meer weten over de deeltijd

Wil je na het lezen meer weten over de deeltijdbehandeling in Ede? Neem dan contact op met de coördinator Gerrie Ham: deeltijdede@eleos.nl.

een beweegtuin als een plek voor ontspanning
“Zoals ik al vertelde hebben veel jongeren langere tijd thuis gezeten. In deze periode zijn sommigen ook weinig buiten geweest. Veel van hen durfden niet meer naar de winkel te gaan of naar buiten. Daarnaast is er ook een gebrek aan structuur. Een van de doelen van de deeltijd is daarom om weer structuur aan te brengen in hun leven. Structuur in (gezond) eten, slapen, school en het ondernemen van activiteiten en beweging. We kunnen jongeren stimuleren naar de sportschool te gaan, maar dit is voor velen op dit moment nog een te hoge drempel.

Daarom willen we graag een beweegtuin bij het pand creëren. Ik stel me voor dat er buitenfitnessapparaten
zijn, een tafeltennistafel en wat picknicktafels. Met deze beweegtuin hopen we jongeren in een veilige en groene omgeving aan te zetten tot bewegen. Het doel hiervan is niet dat we topsporters creëren, maar vooral dat ze in beweging komen en gezond leven. Maar de beweegtuin kan ook een plek zijn waar jongeren heen kunnen als ze even een heftige therapie achter de rug hebben. Dan is het de plek waar ze zich even fysiek kunnen ontladen. Eigenlijk
is het heel simpel, de beweegtuin zorgt voor balans tussen ontspanning en inspanning.

Voor de financiering van de beweegtuin zijn we nog op zoek naar donateurs. Mensen die net als wij geloven dat sporten een positieve invloed heeft op het welzijn van onze jongeren. De kosten voor de beweegtuin zijn geraamd op
17.000 euro. Dit is inclusief de aanleg van de tijd en het plaatsen van de materialen. Help je mee om deze
beweegtuin mogelijk te maken?”