Persoonlijkheidsstoornis

Dit is ons aanbod bij persoonlijkheidsbehandeling

PRE -groep

Duur: 1 dagdeel per week met een duur van 3 maanden

Doelgroep: Mensen met een vermoeden van persoonlijkheidsstoornis. Bij wie nog geen behandeling van de persoonlijkheidstoornis heeft plaatsgevonden. Waarbij wordt ingeschat dat ambulante behandeling onvoldoende effect zal hebben.

Uitleg: Met de PRE-groep verhogen we de motivatie voor behandeling. Dat doen we door het werken aan zelfreflectie, het zelfbeeld en emotieregulatie. En we komen tot een duidelijke indicatie en advies voor vervolgbehandeling.

MBT -groep

Duur: 2 dagen per week (dinsdag en donderdag) met een duur van 12 maanden.

Doelgroep: Mensen met een persoonlijkheidsstoornis in combinatie met andere problemen zoals depressie, angst en trauma.

Uitleg: MBT staat voor mentaliseren bevorderende therapie of mentalization based treatment. Met deze therapievorm leren deelnemers hun vermogen om te mentaliseren te vergroten. Mentaliseren gaat over gevoelens, gedachten en verlangens van jezelf en anderen beter leren herkennen en begrijpen. Ook leren deelnemers zich te verplaatsen in de ander. Het gaat om een groepsbehandeling en is de intensieve variant van MBT in een deeltijdbehandeling.

Schematherapie (SFT) – 2- en 3-daagse

Duur: 2 of 3 dagen per week (dinsdag donderdag en vrijdag (3-daagse) of dinsdag en woensdag (2-daagse) met een duur van 12 maanden

Doelgroep: Mensen met een persoonlijkheidsstoornis

Uitleg: Schematherapie zetten we vaak in bij mensen met een (ernstige) psychische stoornis, bijvoorbeeld een persoonlijkheidsstoornis, borderline of angststoornis. Samen met de patiënt kijken we of schematherapie een geschikte behandeling is.

Voor verwijzing maak je gebruik van Zorgdomein

Heb je geen toegang tot Zorgdomein? Gebruik dan het aanmeldformulier.