Persoonlijkheidsstoornis

Wilt u een cliënt voor de behandeling van een persoonlijkheidsstoornis verwijzen naar behandelcentrum ‘de fontein’? Als huisarts kunt u voor een verwijzing gebruik maken van Zorgdomein. Heeft u geen toegang tot zorgdomein, dan kunt u ook gebruik maken van het aanmeldformulier.

Bij de behandeling van een persoonlijkheidsstoornis biedt Eleos MBT en Schematherapie aan:

1. MBT (mentaliseren bevorderende therapie)

Duur: 12 maanden, 2 dagen per week (dinsdag en donderdag)
Doelgroep: Mensen met een persoonlijkheidsstoornis in combinatie met andere problemen zoals depressie, angst en trauma.

Uitleg: MBT staat voor mentaliseren bevorderende therapie of mentalization based treatment. Met deze therapievorm leren deelnemers hun vermogen om te mentaliseren te vergroten. Mentaliseren gaat over gevoelens, gedachten en verlangens van jezelf en anderen beter leren herkennen en begrijpen. Ook leren deelnemers zich te verplaatsen in de ander. Het gaat om een groepsbehandeling en is de intensieve variant van MBT in een deeltijdbehandeling.

2. Schematherapie (SFT) – 2- en 3-daagse

Duur: 12 maanden, 2 of 3 dagen per week (dinsdag donderdag en vrijdag (3-daagse) of dinsdag en woensdag (2-daagse)
Doelgroep: Mensen met een persoonlijkheidsstoornis

3. Schematherapie (SFT) – intensief klinische groep (IKG)

Duur: 6 maanden, 5 dagen per week opname en behandeling.
Doelgroep: mensen met een persoonlijkheidsstoornis

Een cliënt verwijzen naar behandelcentrum ‘de fontein’?

Als huisarts kunt u gebruik maken van Zorgdomein. Heeft u geen toegang tot zorgdomein, dan kunt u ook gebruik maken van het aanmeldformulier.