Aanmelden cursus voor ouders van kinderen met een ontwikkelingsstoornis (ADHD/ASS)

Heeft u een kind met ADHD of ASS? Dan kunt u soms wel een steuntje in de rug gebruiken. Daarom geeft Eleos een oudercursus voor ouders van kinderen (van 4 t/m 12 jaar) met ADHD of ASS. Zo’n oudercursus is een vorm van ouderbegeleiding die in een groep plaatsvindt. In zo’n groep zitten ouders van kinderen die ongeveer dezelfde problemen hebben als uw kind. Daarnaast hebben de ouders die aan een oudercursus deelnemen nog iets met elkaar gemeen: ze ervaren allemaal moeilijkheden in de opvoeding van hun kind en willen daar iets aan doen.

Wat is het doel van een oudercursus?

  • U vergroot uw kennis van ADHD en ASS.
  • U leert een aantal nieuwe opvoedingsvaardigheden.
  • U kunt ervaringen uitwisselen met andere ouders.

Over welke problemen gaat het in een oudercursus?

In een oudercursus bespreken we bijvoorbeeld hoe je omgaat met je kind bij ongehoorzaamheid, driftbuien, ruzies met broertjes en zusjes, tegenspreken, in discussie gaan, angstig gedrag. Ook ontdekken we samen wat je kunt doen als een kind steeds dezelfde vragen stelt, taken niet afmaakt en zich niet kan vermaken.  Op welke manier en op welke momenten deze problemen zich voordoen, is erg uiteenlopend. Uw persoonlijke situatie en die van uw kind zijn uniek; we proberen dan ook persoonlijke praktijkvoorbeelden zoveel mogelijk te bespreken.

Wat verwachten we van u?

Als u deelneemt aan de oudercursus verwachten we natuurlijk dat u aanwezig bent. Als u een keer niet kunt, is het belangrijk om even contact op te nemen; dan nemen we namelijk de voorbereiding van de volgende keer telefonisch met u door. Daarnaast verwachten we dat u de tijd neemt om na elke bijeenkomst aan de slag te gaan met ‘huiswerk’. Met tips van de voorgaande bijeenkomst en praktische oefeningen kunt u thuis aan de slag. Daarnaast leest u steeds een gedeelte uit het boek Sociaal onhandig. Bij aanvang van de training krijgt u het boek van ons. U krijgt dan ook een werkmap die we zelf voor u samenstellen.

Praktische informatie

Locatie: Eleos, behandellocatie Wierden

Doelgroep: ouders van kinderen van 4 t/m 12 jaar

Eerstvolgende startdatum: na de herfstvakantie 2022

Aantal bijeenkomsten: 11 avonden op maandag van 19.30 tot 21.30 uur, tweewekelijks (niet tijdens de kerstvakantie)

Groepsgrootte: er is plaats voor ongeveer 6 ouderparen per groep

Kosten: deelname is gratis. Wel zijn er kosten voor de aanschaf van het boek Sociaal onhandig en de werkmap (totaal €30,-)

Aanmeldformulier oudercursus

Meld je aan voor cursus. Na aanmelding ontvang je een bevestiging een aanvullende informatie.