Vanaf deze pagina kun je je aanmelden voor ggz-behandeling op 1 van onze locaties in regio Noord. We bieden behandeling in Assen, Drachten, Groningen, Kampen, Leeuwarden, Lelystad, Sneek, Urk, Wierden en Zwolle.

Ggz-behandeling voor kinderen en jeugd

Vul het aanmeldingsformulier in voor jeugd. Wij nemen contact met je op over de aanmelding. Je hebt een verwijzing nodig van de huisarts, psychiater, wijkteam of CJG van de gemeente waar je woont. Deze verwijzing hebben wij nodig om de aanmelding te kunnen beoordelen. Zorg aan kinderen en jeugdigen tot 18 jaar wordt vergoed door de burgerlijke gemeente als er een contract is afgesloten.

Woon je in een gemeente waar Eleos geen contract mee heeft afgesloten? Dan nemen wij contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.

Woont een kind of jongere in de gemeente Noordoostpolder? Dan geldt een aanmeldstop. De hulpvraag kunnen we niet in behandeling nemen.

aanmelden kind en jeugd