Aanmelden sociale vaardigheidstraining voor basisschoolkinderen

Ben je een ouder of verzorger van een basisschoolkind die problemen heeft in het contact met andere kinderen of geen grip hebben op de eigen sociale situatie? Meld je kind dan aan voor de sociale vaardigheidstraining.

De training is zowel voor  kinderen die de sociale vaardigheden wel in huis hebben (maar ze niet toepassen) als voor kinderen die in mindere mate over deze vaardigheden beschikken. De training is ook zeer geschikt voor kinderen die een stoornis hebben in het leggen en onderhouden van contact.

Wat leren kinderen tijdens de training

In de training oefenen we met sociale vaardigheden in concrete situaties binnen en buiten de trainingsgroep. Het samen oefenen geeft herkenning, steun en plezier. De basisvaardigheden en meer complexe sociale vaardigheden komen in de vorm van thema’s aan de orde, zoals:

  • iets vragen aan een ander en reageren op een weigering;
  • een praatje maken;
  • onderhandelen met een ander die iets anders wil dan jij.

Ook aspecten als complimenten maken, meeleven met een ander, gevoelens uitdrukken, oogcontact en houding komen aan de orde. Op deze wijze proberen we de kinderen bewuster te maken van hun eigen specifieke wijze van reageren op situaties. Door alternatieven aan te bieden in dergelijke situaties en het leren toepassen van deze gedragsalternatieven wordt er gewerkt aan het vergroten van hun gedragsrepertoire.

Het effect van de training

De training zorg ervoor het zelfbeeld van de kinderen veel positiever is. Het doel van de training is dan ook het probleemoplossend vermogen van kinderen te vergroten, waardoor de kinderen meer grip op hun eigen situatie kunnen krijgen. Zo krijgen kinderen meer inzicht in hun gedrag en gevoelens waardoor hun zelfvertrouwen en zelfwaardering kan groeien.

Praktische informatie

  • Training vindt plaats in Wierden.
  • Start: na de herfstvakantie 2022. Exacte datum wordt nog bekend gemaakt.
  • Een groep bestaat uit minimaal 4 en maximaal 6 kinderen.
  • De training bestaat uit 16 bijeenkomsten over een tijdsbestek van 6 maanden
  • Extra intake- en eindevaluatie en ouderavonden.
  • Vooraf vindt er een kennismakingsgesprek plaatst met ouders en kind.
  • Voor de cursus schaf je een cursusboek aan t.w.v. €35,50.

Aanmelden sociale vaardigheidstraining