Aanmelden voor wonen bij Eleos

Mocht je willen kiezen voor (begeleid) wonen bij Eleos, dan maken we graag kennis met je. Je kunt dan ervaren wat begeleid wonen precies is en we bespreken in alle rust de eventuele vervolgstappen met je. Dit zijn de vier stappen die we nemen voordat je begeleid gaat wonen.

 1. kennismakingsgesprek
  Op deze pagina vind je alle woningen van Eleos met contactgegevens. Neem contact op met de woning van jouw keuze voor een kennismakingsbezoek. Je krijgt tijdens deze kennismaking een beeld van de woning, de begeleiding en je medebewoners.
 2. beschikking gemeente
  Om voor begeleid wonen in aanmerking te komen, heb je een beschikking van de gemeente nodig. Bij iedere gemeente werkt de aanvraag van een beschikking op een andere manier. Wij helpen je daarbij. Het Wmo-loket van de gemeente heeft meer informatie over dit traject. Je kunt dit ook tijdens het kennismakingsgesprek bij de woning bespreken.
 3. intakegesprek
  Na een kennismakingsbezoek kun je een intake afspreken. Bij Eleos willen we allereerst begrijpen wat er met je is gebeurd. We verkennen wat je kwetsbaar maakt of sterk. Daarna onderzoeken we samen met jou waar je naartoe wilt en wat je daar voor nodig hebt. Na de intake besluiten we of we bij Eleos de gevraagde zorg kunnen bieden.
 4. begeleidingsovereenkomst
  Wanneer je bij ons kunt komen wonen, sluiten we een woon- en begeleidingsovereenkomst met je af. Hierin staan de algemene afspraken die jij met Eleos maakt. Als zowel jouw persoonlijk begeleider als jijzelf een handtekening hebt gezet, is de overeenkomst van kracht en beginnen we samen aan je herstel te werken.