Woonbegeleiding

Eleos biedt woonbegeleiding voor mensen met een ernstig psychosociaal of psychiatrisch probleem. Eleos heeft tien christelijke beschermende woonvormen voor wonen met persoonlijke begeleiding.

Woonvormen voor volwassenen

Woonvormen voor jongeren

Specialistische begeleiding thuis
Daarnaast is het ook mogelijk om specialistische begeleiding thuis (voorheen ambulante woonbegeleiding) te ontvangen. Een hulpverlener komt regelmatig thuis langs voor ondersteuning bij praktische zaken. 

Specialischische begeleiding thuis voor jongeren
Voor jongeren tot 18 jaar biedt Eleos specialisitische begeleiding thuis jeugd. Net als bij specialistische begeleiding thuis geldt dat een hulpverlener in de thuissituatie van de jongere meekijkt en praktische tips geeft. Deze begeleiding kan aanvullend zijn op de zorg in de behandelkamer, maar wordt ook los aangeboden.

 

 

 
de brochure Wonen in een
beschermende woonvorm


de brocure over specialische begeleiding thuis