Vrijwilligerswerk

De inzet van vrijwilligers is voor een cliënten van Eleos een waardevolle aanvulling op het reguliere zorgaanbod. De extra persoonlijke aandacht die onze vrijwilligers kunnen geven, ervaren we daarom als onmisbaar.

Binnen Eleos worden vrijwilligers ingezet op verschillende gebieden. Denk hierbij aan het vervoer van cliënten, assisteren bij activiteiten, huishoudelijke aangelegenheden zoals koffieschenken, administratieve taken en onderhoudstaken. Welke vorm van vrijwilligerswerk u kunt verrichten, is afhankelijk van uw capaciteiten en wensen en de behoefte van de locatie waar u graag een steentje zou willen bijdragen.

Wat verwachten wij van u als vrijwilliger?
Trouw, inzet, een warm hart en interesse in onze cliënten zijn belangrijke eigenschappen die onze vrijwilligers dienen te bezitten. Voor vrijwilligerswerk heeft u geen speciale opleiding nodig.
We verwachten van u 

  • dat u de doelstelling van Eleos van harte onderschrijft 
  • vanuit een gereformeerde identiteit uw werkzaamheden verricht
  • over vaardigheden/kwaliteiten beschikt voor het uitvoeren van uw werk
  • een bepaalde tijd beschikbaar heeft
  • bereid bent tot samenwerking en overleg en in teamverband kunt werken

Wat bieden wij?
Vrijwilligers worden begeleid door beroepskrachten. Eleos biedt vrijwilligers indien nodig cursussen aan met het oog op het uitvoeren van hun taak. Daarnaast bieden wij 

  • een reis- en onkostenvergoeding t.b.v. woon-/werkverkeer, opleiding en overige noodzakelijke kosten
  • een jaarlijkse attentie
  • voor het vrijwilligerswerk relevante verzekeringen als een WA- en ongevallenverzekering

Als u interesse hebt in een vrijwilligersbaan bij Eleos, kunt u contact opnemen met de locatie van Eleos waar u vrijwilligerswerk zou willen verrichten, of met de afdeling HRM.

Interessante website over vrijwilligerswerk:

  • Mezzo Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg