In behandeling bij ambulante zorg

Het doel van uw behandeling bij Eleos is, dat uw klachten verdwijnen of verminderen of dat u er op een zodanige manier mee om leert gaan dat u er minder last van ondervindt. 

Therapie

De hulpverleningsgesprekken zijn individueel of kunnen met meerdere personen tegelijk plaatsvinden, zoals bij echtpaar- en gezinsgesprekken en bij groepstherapie. Het hangt van uw zorgpad af welke therapie u gaat volgen.  

 • Individuele behandeling
  Bij een individuele behandeling vinden er persoonlijke gesprekken plaats tussen u en uw hulpverlener.
 • Groepsbehandeling
  Bij groepsbehandeling worden cliënten met vergelijkbare problematiek gezamenlijk behandeld. Deze behandelingsvorm maakt herkenning mogelijk en stelt u in staat van elkaar te leren. Wanneer een groep start, is o.a. afhankelijk van het aantal aanmeldingen voor de behandeling.
 • Relatie- (of echtpaar-), gezinstherapie
  Relatietherapie is bedoeld voor echtparen die te maken hebben met relatieproblemen. Gezinstherapie wordt geboden aan gezinnen waarin de onderlinge verhoudingen onder druk zijn komen te staan en waarbij de communicatie moeizaam verloopt.
 • Gezinsbehandeling
  Bij problemen binnen uw gezin wordt een gezinsbehandeling voorgesteld. Gezinsgesprekken kunnen nieuw licht werpen op vastgelopen relaties en bieden mogelijkheden om het onderlinge contact te verbeteren.

Andere informatie die betrekking heeft op de behandeling