Ontwikkelen en ontplooien medewerkers


Stage- en werkervaringsplaatsen
Eleos biedt medewerkers graag ruimte om zich te ontplooien en te ontwikkelen. Daarom is er een redelijke studiefaciliteitenregeling.

Aan junior- hulpverleners biedt  Eleos de mogelijkheid binnen onze christelijke organisatie ervaring op te doen als christenhulpverlener. Maar ook voor bestaande teams is het belangrijk kennis te delen en te verantwoorden. Dit houdt een team scherp en prikkelt om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen binnen het vakgebied van de psychiatrie. Zo is er ook intern baat bij het aanbieden van stage- en werkervaringsplaatsen.

Specialisatie 
Psychologen, orthopedagogen en gezondheids(zorg)wetenschappers kunnen zich binnen Eleos specialiseren of kunnen opgeleid worden tot gezondheidszorgpsychologen (mits zij voldoen aan de vooropleidingseisen). Gz-psychologen kunnen zich bij Eleos specialiseren tot klinisch psycholoog. Daarnaast kunnen (gz)-psychologen en orthopedagogen zich specialiseren of opgeleid worden tot psychotherapeut. Dit geldt voor het gebied van kinderen/jeugd en volwassenen/ouderen. 
Eleos heeft hiervoor een contract met PDO-GGZ Utrecht en heeft jaarlijks een aantal nieuwe opleidingsplaatsen beschikbaar. Daarvoor volgen wij zoveel mogelijk een open selectieprocedure (bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang).

Opleidingsplaatsen
Eleos heeft jaarlijks ongeveer twaalf P-opleidingsplaatsen, en biedt mogelijkheden voor opleiden in samenwerking met andere organisaties. Daarmee behoort Eleos tot de groep van grotere opleidingsinstellingen. Eleos werkt nauw samen met de Rino-groep Utrecht, waarin van beide kanten voortdurend wordt nagedacht over kwaliteitsverbetering. 

Kandidaten die voldoen aan de vooropleidingseisen, dienen zich tijdig aan te melden bij de Centrale Rinogroep www.rinogroep.nl. Vacatures worden gepubliceerd op de website van de Centrale Rinogroep.
Voor vragen rondom P-opleidingsplaatsen: Els de Bruin, P-opleider, e-mail:  els.debruin@eleos.nl.

Eleos biedt enkele opleidingsplaatsen voor de tweejarige opleiding verpleegkundig specialist ggz (vs). Kandidaten dienen te beschikken over minimaal een hbo-diploma verpleegkunde en drie jaar werkervaring. De opleiding is in samenwerking met de Hogeschool Utrecht.

Eleos biedt ook stage- en praktijkopleidingsplaatsen voor diverse andere opleidingen en specialisaties, waaronder de opleiding tot arts, de specialisatie tot huisarts, verpleegkundige en verpleegkundig specialist.
Voor vragen: Agnes Hagenbeek, managementassistente opleidingen, e-mail: agnes.hagenbeek@eleos.nl.

Wetenschappelijk onderzoek
Eleos verricht wetenschappelijk onderzoek, met name bij psychische klachten in samenhang met geloof, als dat gericht is op de ontwikkeling van kennis over (de hulpverlening aan).
Het Kennisinstituut christelijke ggz (Kicg), is een gezamenlijk initiatief van Eleos en De Hoop en heeft als doel om onderzoek naar de wisselwerking tussen het christelijk geloof en psychische gezondheid te bevorderen.

Het Kicg vindt het belangrijk om een plaats te bieden voor wetenschappelijk onderzoek, als onderdeel van praktijkopleidingen in de gezondheidszorg. Denk aan gz-psycholoog, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut, psychiater, verpleegkundig specialist, verslavingsarts en huisarts in opleiding. Tevens wil het instituut plaats bieden aan stagiaires, studenten en promovendi.