Rechten en plichten 

Eleos behandelt en begeleidt cliënten met psychiatrische of ernstig psychosociale klachten en problemen. Het doel van de behandeling of begeleiding is dat klachten verdwijnen of verminderen of dat cliënten er op een zodanige manier mee om leren gaan dat ze er minder last van ondervinden.

Om dat doel te bereiken is het van belang dat er goede onderlinge afspraken zijn; dat hulpverlener en hulpvrager weten wat ze van elkaar kunnen verwachten en dat cliënten op de hoogte zijn van hun rechten en plichten. Veel regels en bepalingen zijn vastgelegd in allerlei wetten, zoals de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Wet Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ).

De belangrijkste zaken om te weten heeft Eleos in vraag- en antwoordvorm vastgelegd in de brochure Rechten en Plichten in de hulpverlening.