Kampen (behandellocatie)

Binnenkort openen wij aan de IJsselkade een nieuwe behandellocatie. We bieden vanaf 1 oktober ggz-behandeling (basis-ggz en specialistische ggz) aan kinderen, jongeren en volwassenen.

Vanaf 1 oktober gaan we open! Op deze nieuwe behandellocatie in de binnenstad van Kampen, gaan we samen met volwassenen, kinderen en jongeren werken aan herstel. Ook een team van thuisbegeleiders gaat vanuit deze locatie werken.

Er is op deze locatie een breed en volwaardig ggz-aanbod aanwezig. Je kunt hier terecht voor gesprekstherapie, maar bijvoorbeeld ook speltherapie of groepstherapie. Daarnaast is deze locatie ook beschikbaar voor allerlei andere herstelgerichte activiteiten, zoals herstelgroepen of groepsbijeenkomsten.

Meld je aan voor hulp bij Eleos.

Praktische info

Faciliteiten

Openingstijden en spreekuren