Klinische behandeling

Eleos biedt klinische behandeling. Bij klinische behandeling verblijft u zowel overdag als ’s nachts in een kliniek. Thuis wonen gaat (tijdelijk) niet meer of is (tijdelijk) alleen wenselijk tijdens de weekenden.

De fontein
Kliniek de fontein heeft twee afdelingen: De Bedding en De Spreng. De opnameduur kan variëren van enkele dagen tot enkele maanden. Bij De Spreng geldt dat de opnameduur maximaal een half jaar is. In de hybride groepen is de opnameduur maximaal vier maanden. Bij De Bedding duurt een opname gemiddeld acht weken, met een maximum van drie maanden. De duur hangt af van de opnamereden.

Flankerende zorg
Naast de behandelgroepen, biedt kliniek de fontein nog aanvullende zorg. Het gaat om: geschakelde zorg en bed op recept.

Andere kliniek
Kliniek de fontein biedt geen langdurige psychiatrische zorg (langer dan zes maanden). Wanneer u dit wel nodig heeft, wordt u doorverwezen naar een andere kliniek. Dat gebeurt ook bij verslavingsproblematiek en bij sommige specifieke problemen waarbij de problematiek te veel op de voorgrond staat, zoals een eetstoornis.

Regelgeving opname
Kliniek de fontein wil een vertrouwde en veilige therapeutische omgeving zijn voor alle patienten. Dit vraagt om duidelijke regels en afspraken over wat we van elkaar mogen verwachten. Lees de regelgeving opname.


Klinische behandeling maakt deel uit van (dag)kliniek de fontein.

Lees ook: