Behandeling jeugd

Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen voor jeugdzorg terecht bij Eleos. Wij kunnen hulp bieden bij:

  • Eet- en slaapproblemen
  • Veel piekeren
  • Angstklachten, bijvoorbeeld faalangst of een fobie
  • Somberheid, depressiviteit of gevoelens van waardeloosheid
  • Lichamelijke klachten zonder duidelijke oorzaak
  • Traumatische ervaringen
  • Teruggetrokken of juist agressief gedrag
  • Verwerking van rouw of echtscheiding
  • Adhd
  • Een stoornis in het autistisch spectrum

Hoe de behandeling er precies uitziet is afhankelijk van de hulpvraag. Tijdens de intake proberen we een goed beeld te krijgen van de problemen en aan de hand daarvan bepalen we hoe het behandeltraject eruit zal zien. 

In de geestelijke gezondheidszorg wordt onderscheid gemaakt tussen basis-ggz en gespecialiseerd ggz. Eleos biedt beide. De huisarts vermeldt in de verwijsbrief voor welke soort hulp uw verwijzing bedoeld is.

Jeugdbegeleiding
Naast ambulante behandeling biedt Eleos in een aantal gemeenten ook jeugdbegeleiding aan jongeren.

FACT-team
Het FACT-team Jeugd biedt hulp aan zorgwekkende en zorgmijdende kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek van 0 tot 18 jaar die problemen hebben op meerdere levensgebieden. Het team bestaat uit diverse specialisten (o.a. gezinsbehandelaren, kinder- en jeugdpsychiater,gedragswetenschapper) van de drie ggz-instellingen in Food Valley (Eleos, Karakter, Pro Persona). De specialistische behandeling wordt in de leefomgeving van de jongere geboden. Lees meer

Deeltijdbehandeling
In samenwerking met De Hoop ggz en de scholenkoepel RefSVO biedt Eleos in Dordrecht een deeltijdbehandeling voor jongeren.


Ander zorgaanbod van Eleos