Behandelcentrum de fontein

Soms heb je zoveel moeite met je klachten, dat je jezelf nauwelijks staande kunt houden. Dan kun je terecht op behandelcentrum de fontein. Op deze locatie, rustig gelegen in Bosch en Duin, bieden we deeltijdbehandeling of klinische opname.

Opname bij de fontein

Bij een klinische opname verblijf je in de fontein. We bieden hier specialistische ggz op twee afdelingen: De Bedding en De Spreng. Op De Bedding bieden we opname bij depressie, angst, crisis of andere ggz-behandeling. Op De Spreng wordt je opgenomen bij persoonlijkheidsproblematiek.

Deze opname is een afgebakende periode van intensieve behandeling. Je wordt niet zomaar opgenomen; we kiezen alleen voor een vrijwillige opname als een minder intensieve behandeling jou niet voldoende verder helpt.  Hoe lang je opname duurt is afhankelijk van het type behandeling dat je krijgt, maar is altijd zo kort mogelijk. Bij afdeling De Bedding duurt een opname maximaal 3 maanden. Voor afdeling De Spreng geldt een maximale opnameduur van 6 maanden.

De fontein biedt ook crisisopnames. Dit kan alleen als er een huisarts of het crisisteam van Eleos of een andere ggz-instelling bij de situatie betrokken is. Lees meer over opname bij ‘de fontein’. 

Deeltijdbehandeling

Op de fontein kun ook je terecht voor deeltijdbehandeling, voor bijvoorbeeld een persoonlijkheidsstoornis, angststoornis of een depressie. Een deeltijdbehandeling is een traject van een aantal maanden, waarbij je meerdere dagen per week naar de fontein komt. Tijdens de deeltijdbehandeling ga je intensief aan de slag met je problemen.

We bieden op de fontein de volgende deeltijdbehandelingen aan:

Kosten en vergoeding

De kosten van een opname of deeltijdbehandeling worden vrijwel altijd vergoed vanuit je zorgverzekering. Daarvoor heb je wel een verwijzing van een huisarts, andere ggz-instelling of ggz-professional nodig. Opname en deeltijdbehandeling wordt dan vanuit de basisverzekering vergoed. Daarom betaal je wel eigen risico. Lees hier meer over de kosten van behandeling.

Christelijke ggz

Bij Eleos werken we vanuit de overtuiging dat geloof en psychisch functioneren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. We bieden daarom zorg vanuit dit geloof. Op de fontein is ruimte voor vragen die jij hebt rondom psychische problemen en je geloof. Je kunt je geloof bespreekbaar maken, als je dat zelf wilt. Je kunt de christelijke identiteit van de fontein merken in de waarde die we hechten aan de zondag, maar bijvoorbeeld ook aan ruimte voor pastoraat.

Ook als je zelf niet gelovig bent of niet-christelijk bent, ben je welkom op de fontein. We bieden jou, net als ieder ander, specialistische ggz van hoge kwaliteit.

Verwijzen naar de fontein

Bent u huisarts of ggz-professional en wilt u verwijzen naar behandelcentrum de fontein? Neem contact op met de patiëntenstroomcoördinator voor overleg (088-892 13 58). U kunt naar de fontein verwijzen via Zorgdomein. Wanneer u als verwijzer naar de fontein wilt verwijzen zonder gebruik te maken van Zorgdomein, dan kunt u gebruik maken van het aanmeldformulier. Wilt u een cliënt verwijzen voor de Moodcamp? Gebruik dan dit aanmeldformulier.