Dagklinische behandeling

Dagklinische behandeling is een intensieve vorm van behandeling voor volwassenen vanaf ongeveer 18 jaar. U blijft thuis wonen en komt een of meer dagen per week naar de dagkliniek de fontein.
De behandeling wordt ingezet wanneer gesprekken bij de ambulante behandeling onvoldoende zijn, of als u na een klinische opname verdere behandeling nodig heeft. De behandelduur is ongeveer zes tot negen maanden.

Dagkliniek de fontein heeft twee afdelingen: De Bedding en De Spreng. Op welke afdeling u behandeld wordt, hangt af van uw problematiek.

Dagklinische afdeling De Bedding
De dagklinische afdeling De Bedding biedt een individueel gerichte behandeling voor als u depressief bent, last heeft van angst of paniek, vastloopt in de verwerking van een traumatische ervaring of zich door een psychotische stoornis steeds angstig of onveilig voelt. Ook kan er sprake zijn van persoonlijkheidsproblematiek (bijvoorbeeld het moeilijk kunnen omgaan met grenzen, onzekerheid of het niet goed kunnen omgaan met emoties).

U komt één tot drie dagen per week naar de fontein. De behandeling duurt maximaal negen maanden.
Lees meer over de dagklinische afdeling De Bedding

Dagklinische afdeling De Spreng
De Spreng is een centrum voor (dag)klinische psychotherapie voor mensen die kampen met persoonlijkheidsproblemen. Deze uiten zich als langdurig bestaande negatieve patronen in de omgang met jezelf of met anderen. De patronen kunnen leiden tot allerlei klachten zoals angsten, somberheid, gedragsproblemen, moeiten in relaties of problemen in het ervaren of reguleren van emoties.

Een persoonlijkheidsprobleem wordt altijd zichtbaar en herkenbaar in relatie met de ander. Misschien bent u vastgelopen in de relatie met mensen thuis, met vrienden, op school, in de kerk of op uw werk. Een belangrijk aandachtspunt in de behandeling is daarom mensen uit uw directe omgeving, bijvoorbeeld uw partner, ouders, boers en zussen. Zij worden vanaf het begin betrokken bij de behandeling. De veranderingen die u tijdens de behandeling meemaakt, raakt vrijwel altijd ook de relatie met hen. Het is dan ook essentieel dat zij willen deelnemen in die verandering. Praktisch gezien houdt dat in dat de desbetreffende naasten door u uitgenodigd worden voor een of meer gesprekken met de behandelcoördinator of bij een systeemtherapeut.
Lees meer over de dagklinische afdeling De Spreng


Dagklinische behandeling maakt deel uit van (dag)kliniek de fontein.

Lees ook: