Wat biedt Eleos haar medewerkers

Eleos wil een goede werkgever zijn. Daarom is de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers erg belangrijk. Zowel via het primaire als het secundaire arbeidsvoorwaardenpakket proberen we daaraan bij te dragen.

 Arbeidsvoorwaarden


Salaris
Het salaris is gebaseerd op de CAO GGZ . Uiteraard hebt u bij onregelmatige diensten recht op onregelmatigheidstoeslag. Tevens hebt u recht op vakantiegeld (8%) en een vaste eindejaarsuitkering (6,75%). Bovendien bouwt u een pensioen op dat is ondergebracht bij PGGM. Iedere medewerker van Eleos wordt verplicht aangemeld bij dit pensioenfonds.

Verlof
Per jaar kunt u standaard 166 uur vrij nemen (als u parttime werkt verandert dat aantal naar verhouding). Iedere medewerker heeft recht op levensfasebudget. Afhankelijk van de leeftijd en het aantal jaren GGZ-ervaring kunnen medewerkers onder het standaard levensfasebudget vallen (vanaf 2012: 35 uur), of onder het overgangsrecht waarin de hoogte van het levensfasebudget varieert. Bijzondere vormen van verlof die ook mogelijk zijn binnen Eleos, zijn o.a. calamiteitenverlof, zorgverlof en ouderschapsverlof.

Beroepsontwikkeling
Eleos stimuleert deskundigheidsbevordering door studie, training en coaching. We hebben daarvoor een studiekostenregeling die het mogelijk maakt om tegemoet te komen in de studiekosten die gemoeid zijn met de deskundigheidsbevordering ten behoeve van uw functie of ontwikkelmogelijkheden binnen Eleos. Zie ook Eleos als leerorganisatie.

Secundaire arbeidsvoorwaarden
Met de invoering van het zogenaamde meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden hebt u de mogelijkheid om in overleg, op individuele basis, een aantal flexibele arbeidsvoorwaarden af te spreken. U kunt zelf bepalen hoe u uw arbeidsvoorwaardenpakket wilt samenstellen. Denk daarbij aan extra vrije tijd, meer pensioen, of bijvoorbeeld een fiets. Voor medisch specialisten zijn in de CAO aparte arbeidsvoorwaarden vastgelegd (AMS-regeling). Onder deze arbeidsvoorwaarden vallen onder andere het salaris en een budget persoonlijke kosten.

Personeelskorting
Vanzelfsprekend kunt u gebruik maken van enkele aantrekkelijke aanbiedingen met personeelskorting, zoals een inboedel- of autoverzekering of een hypotheek. Daarnaast is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de collectieve ziektekostenregeling van de zorgverzekeraars IZZ of Pro Life.

Aantrekkelijke regelingen
Tevens biedt Eleos een aantal aantrekkelijke regelingen. Bijvoorbeeld een rechtsbijstands- en ongevallenverzekering die voor alle medewerkers is afgesloten.

Arbeidsomstandigheden en flexibiliteit
Op het gebied van arbeidsomstandigheden, re-integratie en verzuim voert Eleos een adequaat strategieplan uit. Deeltijdwerk benadert Eleos positief. Door middel van deeltijdwerk en flexibele werktijden kan er bij Eleos een prima balans worden gevonden tussen werk en privé.