Toevlucht

Toevlucht is een christelijke beschermende  woonvorm met locaties in Kapelle, Middelburg en Wemeldinge. In Kapelle is in de woonvorm plaats voor 34 mensen met een psychiatrische aandoening of beperking of een psychosociaal probleem die (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen.

Algemene informatie over Toevlucht

Toevlucht is een christelijke beschermende  woonvorm met locaties in Kapelle, Middelburg en Wemeldinge. In Kapelle is in de woonvorm plaats voor 34 mensen met een psychiatrische aandoening of beperking of een psychosociaal probleem die (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen. Bij Toevlucht kunnen ze beschermd wonen. In de dependances in Wemeldinge en Kapelle wonen negen mensen en in een dependance in Kapelle wonen nog drie mensen. Bij de locatie in Middelburg is plaats voor 20 bewoners.
Wanneer u thuis een steuntje in de rug kunt gebruiken, is woonbegeleiding aan huis mogelijk. Eleos biedt ook volledig pakket thuis (VPT).

Christelijk beschermd wonen
Toevlucht is een christelijke woonvorm voor beschermd wonen met een reformatorische grondslag. Dat is bijvoorbeeld merkbaar in het bidden en danken voor de maaltijd, het lezen uit de Bijbel en de dagelijkse avondsluiting. In deze beschermende woonvorm dragen vrouwen een rok en is er geen televisie. Eén keer in de maand komt de wijkouderling op bezoek bij bewoners die hier prijs op stellen.
Van bewoners wordt verwacht dat ze de reformatorische identiteit te onderschrijven.

Woonvorm Toevlucht           
Torteltuin 20
4421 TE Kapelle

t 088-892 02 30
e toevlucht@eleos.nl  

Dependance Toevlucht 
Gerbrandylaan 182
4333 BM Middelburg

t 0118-63 71 50    
e toevlucht@eleos.nl