De Sandeling

De Sandeling is een christelijke beschermende woonvorm van Eleos in Hendrik-Ido-Ambacht. We hebben plaats voor 37 mensen met een psychiatrische beperking of een psychosociaal probleem.

Algemene informatie over De Sandeling

De Sandeling is een christelijke beschermende woonvorm van Eleos in Hendrik-Ido-Ambacht. We hebben plaats voor 37 mensen met een psychiatrische beperking of een psychosociaal probleem. Zelfstandig wonen is voor hen (tijdelijk) niet mogelijk. Bij De Sandeling kunnen zij beschermd wonen.

De eensgezinswoningen en appartementen die samen beschermende woonvorm De Sandeling vormen, verschillen aan de buitenkant in niets van de omliggende huizen. Door de diverse soorten woningen en  de verschillen in samenstelling van de woongroepen, kunnen we aan uw persoonlijke woonwensen en -behoeften tegemoet komen.
De Sandeling heeft naast de basisvoorziening twee dependances. Daar kunnen bewoners met een aangepaste begeleiding, meer zelfstandig wonen.
Wanneer u thuis een steuntje in de rug kunt gebruiken, is woonbegeleiding aan huis mogelijk.

Christelijk beschermd wonen
De Sandeling is een christelijke woonvorm voor begeleid wonen met een reformatorische signatuur. Dat is bijvoorbeeld merkbaar in het bidden en danken voor de maaltijd, het lezen uit de Bijbel, en het dragen van een rok door de vrouwen. Er is geen televisie. De Sandeling is er voor mensen die graag willen dat de geboden zorg aansluit bij hun christelijke geloofsovertuiging. Bewoners dienen de reformatorische identiteit te onderschrijven.

Woonvorm De Sandeling 
Geertruid Pijnsenhof 19
3342 GN Hendrik Ido Ambacht

t 088-892 01 80
f 088-892 01 81
e desandeling@eleos.nl