Specialistische begeleiding thuis jeugd

Begeleiding voor jongeren
Eleos biedt naast behandeling ook begeleiding aan jongeren van 0-18 jaar. Deze zorg aan jongeren met autisme, adhd of andere veelvoorkomende problemen, is aanvullend op de zorg in de behandelkamer. Het is ook mogelijk specialistische begeleiding thuis voor jeugd te ontvangen los van de behandeling.

Welke plaats heeft het geloof
Eleos biedt hulp vanuit een christelijke levensovertuiging. Dit christelijke karakter komt binnen de begeleiding van jongeren vooral tot uitdrukking in de begeleidingsgesprekken tussen de jongere en de begeleider. Het is bijvoorbeeld mogelijk om te spreken over geloofsbeleving en andere dingen die verband houden met geloof.

Algemene informatie over jeugdbegeleiding
Bij specialistische begeleiding thuis komt de begeleider bij het gezin thuis om in de praktijk de jongere verder te helpen. De begeleider loopt mee in het gezin om de problemen te signaleren en de jongere en zijn omgeving te leren hier op de juiste manier mee om te gaan.

In het traject richten we ons in eerste instantie op de jongere zelf. Maar wanneer nodig, worden ook de ouders of school betrokken in de begeleiding. Door de combinatie van begeleiding en behandeling aan jeugd kunnen we een totaalpakket van jeugd-ggz bieden aan jongeren met problemen.

Wanneer specialistische begeleiding thuis jeugd?
Specialistische begeleiding thuis jeugd is in verschillende situaties mogelijk. Hieronder een aantal voorbeelden:

 • Bij problemen van kinderen (bijvoorbeeld bij adhd of autisme)
 • Als opvoedondersteuning van ouders
 • Begeleiding van KOPP-kinderen (Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen)
 • Een kortstondige inzet (bijvoorbeeld bij angst voor alleen reizen met openbaar vervoer)
 • Als aanvulling op de behandeling bij een van onze locaties.

Begeleidingsplan
De jeugdbegeleider stelt samen met de jongere een begeleidingsplan op. Hierin staat onder andere welke doelen hij/zij wil bereiken met de begeleiding, wat de jongere en de begeleider daaraan doen en op welke termijn dit gebeurt. Regelmatig wordt het plan besproken en aangepast waar nodig.

Praktische zaken

 • Beschikking
  Wij kunnen begeleiding bieden aan jongeren die een beschikking hebben van de gemeente waar Eleos een contract heeft. Op deze pagina leest u met welke gemeenten Eleos dit jaar een contract heeft gesloten.
 • Aanmelding
  Specialistische begeleiding thuis jeugd wordt gefinancierd vanuit de jeugdwet. De toegangafdeling van regio Zuid toegang.zuidwest@eleos.nl of regio Midden toegangmidden@eleos.nl kan u meer informatie geven over de aanmelding voor specialistische begeleiding thuis jeugd.