Specialistische begeleiding thuis

Specialistische begeleiding thuis (voorheen ambulante woonbegeleiding) van Eleos biedt persoonlijke begeleiding in uw eigen huis door middel van gesprekken. U leert bijvoorbeeld om structuur aan te brengen en problemen die voortkomen uit uw psychische stoornis te herkennen en voorkomen. 

Volledig pakket thuis (VPT)

Wonen in een eigen woning, met de intensieve begeleiding die eigen is aan een beschermende woonvorm. Dat kan, met het Volledig pakket thuis. De begeleiding bij Volledig pakket thuis wordt gegeven vanuit sommige woonvormen van Eleos. Afhankelijk van zzp en hulpvraag worden er afspraken gemaakt over hoe de begeleiding eruit ziet. 

Begeleiding bestaat uit gesprekken, samen dingen ondernemen, leren van vaardigheden, enz. Uitgangspunt is het begeleidingsplan dat cliënt en begeleider samen opstellen.

Er wordt zo veel mogelijk samengewerkt met het sociale netwerk, behandelaren en andere relevante contacten. Als het nodig is krijgt de cliënt hulp bij persoonlijke verzorging. De begeleiding kan dan helpen herinneren of stimuleren. Eventueel kan Eleos helpen (tijdelijk) ondersteuning helpen regelen. Bijvoorbeeld bij persoonlijke verzorging, verpleging en huishoudelijke zorg.

Vaak kunnen cliënten met een Volledig pakket thuis ook gebruik maken van bepaalde voorzieningen in de nabijgelegen woonvorm  zoals inloopruimtes en maaltijdvoorziening. 

Volledig pakket thuis is vanuit sommige woonvormen mogelijk en alleen in die plaatsen waar deze woonvorm van Eleos gevestigd is. Dit omdat de begeleiding binnen een afzienbare tijd ter plaatse moet kunnen zijn. 

Neem voor mogelijkheden en meer informatie contact op met de woonvorm in de plaats van uw keuze. 


Andere informatie over specialistische begeleiding thuis

Andere informatie over woonbegeleiding 

VESTIGINGEN