Specialistische begeleiding thuis

Specialistische begeleiding thuis (voorheen ambulante woonbegeleiding) van Eleos biedt persoonlijke begeleiding in uw eigen huis door middel van gesprekken. U leert bijvoorbeeld om structuur aan te brengen en problemen die voortkomen uit uw psychische stoornis te herkennen en voorkomen. 

Specialistische begeleiding thuis

Wie vanwege psychiatrische of ernstig psychosociale problemen thuis vastloopt, kan wel een steuntje in de rug gebruiken. Specialistische begeleiding thuis (voorheen ambulante woonbegeleiding) van Eleos biedt persoonlijke begeleiding in uw eigen huis door middel van gesprekken. U leert bijvoorbeeld om structuur aan te brengen en problemen die voortkomen uit uw psychische stoornis te herkennen en voorkomen. Onze cliënten worden ook begeleid bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden die helpen om beter te functioneren in de eigen leefomgeving.

Doelgroep
Specialistische begeleiding thuis is bedoeld voor personen vanaf 18 jaar die thuis vanwege een ernstig psychosociaal of psychiatrisch probleem vastlopen.
Ook aan kinderen en jongeren tot 18 jaar biedt Eleos begeleiding aan huis. Dit heet specialistische begeleiding thuis jeugd en is aanvullend op de zorg in de behandelkamer. Maar de begeleiding aan jongeren kan ook los geboden worden. Specialistische begeleiding thuis kan ook hulp bieden aan gezinnen waarvan een van beide ouders kampt met een psychiatrisch probleem. Deze begeleidingstrajecten richten zich onder andere op het versterken van het gezin als geheel en het geven van praktische ondersteuning bij de opvoeding van de kinderen. Mensen die in een beschermende woonvorm wonen en de wens hebben zelfstandig te gaan wonen, kunnen uiteraard ook gebruik maken van specialistische begeleiding thuis.

Welke plaats heeft geloof?
Eleos biedt hulp vanuit een christelijke levensovertuiging. Dit christelijke karakter komt binnen de specialistische begeleiding thuis vooral tot uitdrukking in de begeleidingsgesprekken tussen u en uw persoonlijk begeleider. Het is bijvoorbeeld mogelijk om te spreken over geloofsbeleving en andere zaken die verband houden met geloof. Bij specialistische begeleiding thuis wordt ernaar gestreefd goede contacten met de kerkelijke gemeente van de cliënt te creëren of te ondersteunen in het onderhouden daarvan.


Andere informatie over woonbegeleiding aan huis

Andere informatie over woonbegeleiding 

VESTIGINGEN