Voorafgaand aan de behandeling

Voordat uw behandeling begint, heeft u al een aantal stappen achter de rug. Tussen de eerste stap en de start van de behandeling kan kortere of langere tijd zitten. Eleos doet haar uiterste best om deze tijd voor u zo kort mogelijk te houden.

Diagnose

Iedere behandeling vindt plaats op basis van een behandelingsplan. Dit plan wordt vastgelegd in een behandelingsovereenkomst. Hierin staat aangegeven wat u denkt te bereiken met de behandeling en welke behandelingsmethode er gevolgd wordt. Ook wordt aangegeven hoe lang de behandeling gaat duren. De overeenkomst komt in nauw overleg tussen u en de behandelaar tot stand. Wanneer u met de behandelaar tot overeenstemming bent gekomen over de behandeling, ondertekent u beiden de behandelingsovereenkomst. Na ondertekening hiervan kan de behandeling van start gaan.


Andere informatie over wat vooraf gaat aan uw behandeling