Voorafgaand aan de behandeling

Voordat uw behandeling begint, heeft u al een aantal stappen achter de rug. Tussen de eerste stap en de start van de behandeling kan kortere of langere tijd zitten. Eleos doet haar uiterste best om deze tijd voor u zo kort mogelijk te houden.

Advies voor behandeling

De behandelaar stelt een rapport op dat uitmondt in een diagnose. Dit is een samenvattende omschrijving van uw probleem. Ook wordt er een hypothese gemaakt over het ontstaan van de klachten en van de factoren waardoor ze in stand worden gehouden. In het team Onderzoek & Advies worden de overwegingen van de behandelaar besproken en waar nodig aangevuld. Op grond daarvan geeft de behandelaar u een advies voor de behandeling van uw klachten of problemen.


Andere informatie over wat vooraf gaat aan uw behandeling