Voorafgaand aan de behandeling

Voordat uw behandeling begint, heeft u al een aantal stappen achter de rug. Tussen de eerste stap en de start van de behandeling kan kortere of langere tijd zitten. Eleos doet haar uiterste best om deze tijd voor u zo kort mogelijk te houden.

Eerste gesprek

Nadat de aanmelding en ook de verwijsbrief van de huisarts bij ons binnen is, wordt er een uitnodiging voor een eerste gesprek verzonden. Dat eerste gesprek is bedoeld voor kennismaking, en het inventariseren van de problemen.

Voorafgaand aan het gesprek vullen u en uw verwijzer een vragenlijst in. Tijdens het gesprek wordt ingegaan op de aard en de oorzaken van uw klachten. U kunt ook aangeven wat u van Eleos verwacht. De hulpverlener maakt op zijn beurt duidelijk wat u van Eleos kunt verwachten. Indien nodig wordt na dit gesprek een tweede gesprek gevoerd of een psychiatrisch of psychologisch onderzoek gedaan om meer duidelijkheid te krijgen over de problematiek.

Onderzoek
Om een goede diagnose te kunnen stellen, is het soms nodig nader onderzoek te doen. Dit onderzoek kan bijvoorbeeld duidelijkheid verschaffen over dingen waarover de behandelaar na de intake nog vragen heeft. Een onderzoek kan ook plaatsvinden als een behandeling om onduidelijke redenen stagneert.  
Het onderzoek kan persoonlijk gericht zijn, maar ook betrekking hebben op bijvoorbeeld een gezin.


Andere informatie over wat vooraf gaat aan uw behandeling