In behandeling bij ambulante zorg

Het doel van uw behandeling bij Eleos is, dat uw klachten verdwijnen of verminderen of dat u er op een zodanige manier mee om leert gaan dat u er minder last van ondervindt. 

Duur en plaats van de behandeling

De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard en ernst van uw probleem. Voor uw behandeling van start gaat, krijgt u te horen hoe lang de behandeling gaat duren.

  • Kortdurende behandeling is aangewezen als u met een beperkt aantal gesprekken en een afgebakend doel in staat bent de draad weer op te pakken. Er is sprake van een eenduidige of milde problematiek. 
  • Middellange behandeling komt in aanmerking als er sprake is van een ernstiger psychisch probleem. U volgt een (geprotocolleerde) behandeling volgens vaststaande richtlijnen. 
  • Langdurende behandeling is aangewezen als voor bepaalde problemen een kortdurende of middellange behandeling onvoldoende zal zijn of is gebleken.
  • E-health is zorg via internet. Bij Eleos maken we gebruik van ruim 35 verschillende e-healthmodules. Een of meerdere modules kunnen onderdeel vormen van uw behandeling. 

Plaats behandeling
Eleos biedt ambulante behandeling op verschillende locaties in diverse plaatsen in het land. Kijk bij de adressen ambulante behandeling voor een overzicht.
Er kunnen verschillen zijn in het behandelaanbod per vestiging.


Andere informatie die betrekking heeft op de behandeling