Voorafgaand aan de behandeling

Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen voor jeugdzorg terecht bij Eleos. Wij bieden hulp vanuit een christelijke levensvisie. Voor een behandeling is een verwijzing nodig van de huisarts. Hoe de behandeling er precies uitziet is afhankelijk van de hulpvraag. Eleos biedt Ambulante behandeling op diverse plaatsen in Nederland.

Rol ouders

We betrekken de ouders zoveel mogelijk bij de behandeling van hun kind. Bij jongere kinderen is dit altijd het geval. Dit doen wij door met u als ouders te praten over de problemen van uw kind, zodat u uw kind verder kunt helpen. Naarmate uw kind ouder wordt en zelfstandiger functioneert, bekijken we per situatie hoe wenselijk het is om ouders te betrekken bij de behandeling.
In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) is een aantal zaken geregeld over de verantwoordelijkheden van ouders en kinderen. In hoofdlijnen komt dit op het volgende neer:

  • Tot 12 jaar heeft u de volledige zeggenschap over uw kind. U kunt namens uw zoon/dochter de behandelingsovereenkomst tekenen. 
  • Van 12 tot 16 jaar hebben u en uw kind evenveel zeggenschap. Dit betekent dat u beiden beslist over het behandelingsplan en ook beiden de behandelingsovereenkomst moet ondertekenen.  
  • Vanaf 16 jaar is uw kind juridisch volwassen. Hij of zij mag zelf beslissen over het behandelingsplan en de overeenkomst ondertekenen.

Als ouders niet meer samen zijn
Voor een goed verloop van de behandeling is het nodig dat beide ouders instemmen met de hulpverlening en zo nodig beiden betrokken worden bij de behandeling. Nu kan het zijn dat u niet meer samen bent vanwege een (aanstaande) echtscheiding of relatieproblemen. In dat geval moet u met een aantal zaken rekening houden. In de brochure Als ouders niet meer samen zijn leest u hier meer over. (volgt) 


Andere informatie over het behandeltraject

De behandeling