Voorafgaand aan de behandeling

Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen voor jeugdzorg terecht bij Eleos. Wij bieden hulp vanuit een christelijke levensvisie. Voor een behandeling is een verwijzing nodig van de huisarts. Hoe de behandeling er precies uitziet is afhankelijk van de hulpvraag. Eleos biedt Ambulante behandeling op diverse plaatsen in Nederland.

Behandelovereenkomst

Als we tot overeenstemming zijn gekomen over de behandeling vragen we u en uw kind (vanaf 12 jaar) de behandelovereenkomst te ondertekenen. Deze overeenkomst is het plan dat de leidraad vormt voor de behandeling. Eleos werkt met zorgpaden. Een zorgpad maakt inzichtelijk welke route uw kind tijdens het behandeltraject volgt. De behandelaar zal u uitleg geven over het zorgpad van uw kind. 

E-health
Ter ondersteuning van de face-to-facebehandeling, bieden we bij enkele behandeling voor jongeren e-health aan. Dit is een aanvullend online hulptraject dat kinderen thuis achter de computer of op hun telefoon kunnen volgen. Tijdens de gesprekken zal de hulpverlener ook terugkomen op deze e-healthbehandeling. 

Samen met scholen
Wanneer de problematiek van uw kind ook het gedrag op school beïnvloedt, zullen wij een tweede adviesgesprek voorstellen, waarbij ook een vertegenwoordiger van de school aanwezig is. Op deze manier kunnen we samen werken aan de problemen. U leest hierover meer in de folder Eleos en de scholen.

Tussentijdse evaluatie
We evalueren de behandeling regelmatig om te kijken of het plan nog aansluit bij de behoefte van u en uw kind. Uw inbreng is van groot belang bij het tot stand komen van de behandelingsovereenkomst en de evaluaties.   


Andere informatie over het behandeltraject

De behandeling