Voorafgaand aan de behandeling

Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen voor jeugdzorg terecht bij Eleos. Wij bieden hulp vanuit een christelijke levensvisie. Voor een behandeling is een verwijzing nodig van de huisarts. Hoe de behandeling er precies uitziet is afhankelijk van de hulpvraag. Eleos biedt Ambulante behandeling op diverse plaatsen in Nederland.

Intake

Nadat de aanmelding en de verwijsbrief van de huisarts bij ons binnen zijn, ontvangt u van ons een uitnodiging voor een eerste gesprek. Dat eerste gesprek is bedoeld als kennismaking, en om de problemen te inventariseren. Tijdens de intake kijken we ook naar factoren die een rol spelen bij het ontstaan en in stand houden van het probleem. Verder bespreken we de ontwikkelingsgeschiedenis van uw kind en zijn/haar functioneren op school. In sommige gevallen volgt na het eerste gesprek nog een vervolgonderzoek.

Vragenlijst
Bij de uitnodiging voor het eerste gesprek ontvangt u een vragenlijst. Wilt u deze lijst voorafgaand aan het eerste gesprek invullen en terugsturen? Deze informatie en de gegevens uit de verwijzing helpen de hulpverlener namelijk om zich goed voor te bereiden op het gesprek. Wij zullen u en/of uw kind ook toestemming vragen om een vragenlijst naar school te sturen. Op die manier proberen we een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van uw zoon of dochter.

Spelkamer
Jonge kinderen laten in hun spelgedrag veel zien van wat er in hen omgaat. Ze vinden het vaak moeilijk om goed onder woorden te brengen wat ze voelen of ervaren. Daarom worden kinderen tot een jaar of 12 in de spelkamer geobserveerd. Hier kunnen ze zich op hun eigen manier uiten door te knutselen, te spelen, te tekenen, enz. Voor onze hulpverleners is de spelkamer een onmisbaar hulpmiddel om een goede diagnose te stellen. Naar aanleiding van wat kinderen in hun spel laten zien, wordt er met hen doorgepraat. Ook kan de hulpverlener met ze meespelen om zo beter te ontdekken wat er aan de hand is. De spelkamer wordt ook tijdens de behandeling gebruikt om kinderen met hun emoties te leren omgaan.

Advies
De hulpverlener maakt een verslag van de gesprekken en de waarnemingen, bijvoorbeeld in de spelkamer. Dit verslag wordt besproken met een team van andere hulpverleners. In dit team zitten verschillende deskundigen, zoals een (kinder- en jeugd)psychiater, een ontwikkelingspsycholoog, een sociaal psychiatrisch verpleegkundige, een gezinstherapeut en een orthopedagoog. Samen beoordelen ze de situatie van uw kind zorgvuldig en komen met een behandeladvies. In dit advies staan de diagnose en de indicatie voor behandeling.

De diagnose, het advies en eventuele alternatieve adviezen worden met u en uw kind doorgenomen. Wij vinden het belangrijk dat u en uw kind precies weten wat er aan de hand is en welke mogelijkheden voor behandeling er zijn. Als u en uw kind akkoord zijn met het behandeladvies is er sprake van een behandelovereenkomst


Andere informatie over het behandeltraject

De behandeling