In behandeling bij ambulante zorg

Eleos biedt ambulante behandeling voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Dat wil zeggen dat uw kind op vaste tijden naar een therapiegesprek of een training komt, maar gewoon naar school kan blijven gaan. Eleos biedt jeugd-ggz op verschillende locaties in Nederland.

Samenwerking met scholen

Er zijn situaties waarbij het nodig is de school bij de behandeling te betrekken. Bijvoorbeeld wanneer de school rekening moet houden met de stoornis van het kind. Of wanneer er behoefte is aan veel structuur en eenduidigheid in het leven van het kind. In zulke situaties moeten wij altijd toestemming van de ouders hebben om met de school of met de schoolbegeleidingsdienst samen te werken. We proberen de school zo vroeg mogelijk te betrekken bij de hulpverlening. Indien gewenst betrekken we de school in de adviesfase bij de uitleg over de diagnostiek en zullen er afspraken gemaakt worden over samenwerking tijdens de behandeling.


Andere informatie over de behandeling

Het behandeltraject