In behandeling bij ambulante zorg

Eleos biedt ambulante behandeling voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Dat wil zeggen dat uw kind op vaste tijden naar een therapiegesprek of een training komt, maar gewoon naar school kan blijven gaan. Eleos biedt jeugd-ggz op verschillende locaties in Nederland.

Ouders/gezin

Ouderbegeleiding 
Bij ouderbegeleiding wisselt u als ouders informatie uit met de hulpverlener over uw kind. U kunt hier bijvoorbeeld aangeven aangeven hoe het gedrag van uw kind thuis is. De hulpverlener die uw kind behandeld kan belangrijke aspecten vanuit de therapie benoemen en u om opheldering aan vragen.
Ouderbegeleiding is ook bedoeld voor ouders die niet goed weten hoe ze moeten omgaan met (de stoornis van) hun kind. Wanneer ouders hun kind niet begrijpen kan dit tot opvoedproblemen leiden, vooral wanneer het kind moeilijk of onhandelbaar gedrag vertoont. In de begeleiding richten we ons dan bijvoorbeeld op het leren begrijpen van de reacties van uw kind, het geven van positieve aandacht, het leren vermijden van bepaalde situaties die aanleiding geven tot conflicten en het aanreiken van technieken om conflicten beheersbaar te maken. 

Gespreksgroepen ouders
Er zijn ook gespreksgroepen voor ouders die kinderen hebben met een identiek probleem. In deze groepen kunt u ervaringen delen en geven we u uitleg over de stoornis van uw kind. Ook wordt er gesproken over de manier waarop u thuis met het probleem kunt omgaan. 

Gezinstherapie
Wanneer er duidelijk sprake is van een wisselwerking tussen de problemen van uw kind en het functioneren van het gezin, dan is gezinstherapie een geschikte behandelvorm. Bij gezinstherapie geven we gezinsleden een beter zicht op hoe ze met elkaar omgaan. Op basis hiervan kan er gewerkt worden aan een verbetering in de gezinssituatie. 

Mediatietherapie
Bij mediatietherapie leren we ouders het probleemgedrag van hun kinderen te beïnvloeden. Deze behandelvorm komt het meest voor bij ouders met jonge kinderen. Het kind zelf wordt niet behandeld.

Medicatiecontact
Soms is het nodig dat een kind medicijnen gebruikt om klachten te verminderen of beter te beheersen. De psychiater of de arts controleert regelmatig of de medicijnen de gewenste uitwerking hebben.


Andere informatie over de behandeling

Het behandeltraject