In behandeling bij ambulante zorg

Eleos biedt ambulante behandeling voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Dat wil zeggen dat uw kind op vaste tijden naar een therapiegesprek of een training komt, maar gewoon naar school kan blijven gaan. Eleos biedt jeugd-ggz op verschillende locaties in Nederland.

Therapie

Duur en frequentie van de therapie
De behandeling van uw kind wordt op maat gemaakt. Als ouders wordt u altijd actief betrokken bij deze behandeling. De behandeling kan, afhankelijk van de klachten, bestaan uit (een combinatie van) individuele therapie, groeps- of gezinsbehandeling en ouderbegeleiding. Hoe lang de behandeling duurt hangt af van de soort problemen. Er zijn korte behandelingen die bestaan uit enkele gesprekken en er zijn langere behandelingen die meer dan een jaar kunnen duren.

Soort therapie

 • Groepsbehandeling 
  In een groep kunnen kinderen en jongeren hun ervaringen delen met leeftijdsgenoten. Het is voor hen belangrijk om te weten dat anderen ook te maken hebben met dezelfde soort problemen. De kinderen en jongeren kunnen elkaar helpen met het bedenken van wat helpt en wat niet helpt om hun problemen op te lossen. Soms is het nodig dat kinderen bepaalde sociale vaardigheden aanleren, zoals het leren omgaan met andere mensen. Dat kan bijvoorbeeld bij een sociale vaardigheidstraining, in een groep waar ze samen kunnen oefenen.
 • Individuele behandeling
  Er zijn ook individuele behandelingsvormen. Bij kinderen die nog op de basisschool zitten, vindt de individuele behandeling plaats in de spelkamer. 
  Met oudere kinderen worden de gesprekken met een hulpverlener gehouden in een gespreksruimte. Soms richten we ons in de behandeling op het aanleren van manieren om beter om te gaan met het probleem. In andere gevallen werken we aan een oplossing van het probleem.
 • Deeltijdbehandeling
  Soms zijn de problemen van een kind of jongere te groot om er zelf of met hulp van ouders uit te komen. Er is deskundige hulp nodig. Misschien is er ook sprake is van schooluitval, als gevolg van de problemen. Hoe het ook zij, er blijkt grote behoefte te zijn aan een goede combinatie van zorg en scholing en dat kan de eigen school niet altijd bieden. 
  Lees meer over deeltijdbehandeling.
 • FACT-team
  Het FACT team Jeugd biedt hulp aan zorgwekkende en zorgmijdende kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek van 0 tot 18 jaar die problemen hebben op meerdere levensgebieden. Het team bestaat uit diverse specialisten (o.a. gezinsbehandelaren, kinder- en jeugdpsychiater,gedragswetenschapper) van de drie ggz-instellingen in Food Valley en Rivierenland (Eleos, Karakter, Pro Persona). De specialistische behandeling wordt in de leefomgeving van de jongere geboden. 
 • E-health
  Ter ondersteuning van de face-to-facebehandeling, bieden we bij enkele behandeling voor jongeren e-health aan. Dit is een aanvullend online hulptraject dat kinderen thuis achter de computer of op hun telefoon kunnen volgen. Tijdens de gesprekken zal de hulpverlener ook terugkomen op deze e-healthbehandeling.

Andere informatie over de behandeling

Het behandeltraject