Klinische groep De Spreng

De Spreng heeft een klinische groep die uit maximaal negen personen bestaat. U verblijft gedurende vijf dagen per week in de kliniek en tijdens de weekenden bent u in uw eigen omgeving.

Doel van de behandeling

De behandeling in de klinische groep van De Spreng is erop gericht dat u uw probleem leert begrijpen en beter hanteerbaar maakt. Met behulp van het schematherapiemodel kunt u inzicht verkrijgen in de denkpatronen en overtuigingen waar u dagelijks tegenaan loopt. Ook kunt u oefenen met het veranderen van- dan wel leren omgaan met deze patronen. Naast gesprekstherapie bestaat het programma ook uit andere therapievormen (beeldende-, muziek- en psychomotore therapie).


Meer informatie over de klinische afdeling De Spreng